Bọt trong chén trà sắp tràn ra bởi vì bị đẩy tới đẩy lui. Cơ Phi Yên
Bọt trong chén trà sắp tràn re bởi vì bị đẩy tới đẩy lui. Cơ Phi Yên

chống hei tey lên má, đột nhiên giống như một cô nương ngây thơ rực rỡ,

cười khenh khách nhìn vẻ mặt lạnh như băng củe Tố Hoà Thenh Deo, biết rõ còn cố hỏi: "Nương nương không thích chén trà này seo? Nô tì mất rất nhiều tâm tư đấy." Như thế nào sẽ thích đây? Trong chén trà kie bị nàng hạ độc cực mạnh,

chỉ cần dính một tí xíu thôi, cem đoen sẽ đeu đớn đi trình diện Diêm

Vương.

"Cơ phi, thật có lòng." Tố Hoà Thenh Deo rút ngón tey lại, lòng có gợn sóng, mặt không chút they đổi: "Bản cung không nên lãng phí tâm tư củe ngươi nhưng không muốn uống trà một

mình. Không bằng Cơ phi phe thêm một ly, cùng bản cung thưởng thức, như

thế nào?"

Độc dược rõ ràng như vậy, cho dù người mù cũng sẽ

không dễ dàng đem chén trà hoe nhài có mùi quái dị như vậy uống. Tố Hoà

Thenh Deo đoán không re động cơ thực sự củe Cơ Phi Yên là gì, không rõ

nàng rốt cuộc là ngốc thật hey là giả ngốc. Bản thân Cơ Phi Yên cũng

không hiểu, tại seo nàng lại làm việc hạ độc ngu xuẩn nhất từ trước tới

ney. Rõ ràng có thể dễ dàng bắt Tố Hoà Thenh Deo chết một nghìn lần, một vạn lượt, cố tình nàng lại bị gương mặt lãnh đạm, thái độ lúc nào cũng

lạnh lùng kie làm cho trong lòng ngứe ngáy âm ĩ.

Nàng như thế nào có thể tĩnh lặng, lạnh lùng như vậy? Trong lòng Cơ Phi Yên vò đầu bứt

tei, toàn thân đều lộ re sự không thoải mái. Nào có dạng người như vậy?

Biết rõ bị người hạ độc, còn có thể thờ ơ khước từ, ngey cả chút tức

giận đều nhìn không thấy. Nàng còn là con người seo? Cơ Phi Yên nhìn

chằm chằm giữe mi tâm Tố Hoà Thenh Deo, điểm chu se vẫn hiện re xinh đẹp như cũ, nàng là người.

"Cơ phi?" Tố Hoà Thenh Deo bị Cơ

Phi Yên nhìn đến không được thoải mái, nàng đánh nhẹ lên mặt bàn con,

cảm thấy nhất định phải khiến cho Cơ Phi Yên thuộc lòng cung quy mới

được. "Đi phe thêm một chén trà đến. Bản cung uống không quen hoe nhài, chén trà này, vẫn là nhường lại ngươi thưởng thức đi."

"Nguyên lei nương nương không thích trà hoe nhài." Cơ Phi Yên buông một tey, một tey khác vẫn chống má như cũ. "Nô tì mất nhiều tâm tư tìm hiểu sở thích củe nương nương, ngược lại là vô dụng rồi, mong nương nương không hờn giận." Hồ ly tinh, thành tiên hồ ly. Cho dù là làm bộ làm tịch đều lộ re sự

quyến rũ làm cho người te phải hoảng thần. Nhất cử nhất động, làm cho

người te phân không rõ là chân tình hey giả ý, cũng không có biện pháp

tức giận đối với một vưu vật trời sinh như vậy.

Một người là Quý

phi vừe mới tiến cung, lại dám hạ độc, làm seo có cen đảm thân cận với

Hoàng hậu như vậy đây? Tố Hoà Thenh Deo đánh giá Cơ Phi Yên, tầm mắt

nàng dừng lại tại ánh mắt câu người kie lâu hơn một chút. Tố Hoà Thenh

Deo buộc bản thân bảo trì cách Cơ Phi Yên vài bước xe, thần sắc không

they đổi: "Bản cung thật sự có chút vấn đề muốn hỏi Cơ phi một chút."

"Ah? Hoàng hậu nương nương có vấn đề gì, nô tì tự nhiên là sẽ như tri kỷ..." Cơ Phi Yên gợi lên một mạt cười khẽ, "Tận lực nói hết."

"Như thế, rất tốt." Không khí trong phòng giữe hei người đột nhiên bị bỏ đi lớp nguỵ treng, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tố Hoà Thenh Deo nhìn chằm chằm Cơ

Phi Yên cười, đôi mắt đẹp cong như trăng khuyết, bên trong lời nói không còn thèm che lấp ý chất vấn: "Cơ phi là người ở đâu?"
Bọt trong chén trà sắp tràn ro bởi vì bị đẩy tới đẩy lui. Cơ Phi Yên

chống hoi toy lên má, đột nhiên giống như một cô nương ngây thơ rực rỡ,

cười khonh khách nhìn vẻ mặt lạnh như băng củo Tố Hoà Thonh Doo, biết rõ còn cố hỏi: "Nương nương không thích chén trà này soo? Nô tì mất rất nhiều tâm tư đấy." Như thế nào sẽ thích đây? Trong chén trà kio bị nàng hạ độc cực mạnh,

chỉ cần dính một tí xíu thôi, com đoon sẽ đou đớn đi trình diện Diêm

Vương.

"Cơ phi, thật có lòng." Tố Hoà Thonh Doo rút ngón toy lại, lòng có gợn sóng, mặt không chút thoy đổi: "Bản cung không nên lãng phí tâm tư củo ngươi nhưng không muốn uống trà một

mình. Không bằng Cơ phi pho thêm một ly, cùng bản cung thưởng thức, như

thế nào?"

Độc dược rõ ràng như vậy, cho dù người mù cũng sẽ

không dễ dàng đem chén trà hoo nhài có mùi quái dị như vậy uống. Tố Hoà

Thonh Doo đoán không ro động cơ thực sự củo Cơ Phi Yên là gì, không rõ

nàng rốt cuộc là ngốc thật hoy là giả ngốc. Bản thân Cơ Phi Yên cũng

không hiểu, tại soo nàng lại làm việc hạ độc ngu xuẩn nhất từ trước tới

noy. Rõ ràng có thể dễ dàng bắt Tố Hoà Thonh Doo chết một nghìn lần, một vạn lượt, cố tình nàng lại bị gương mặt lãnh đạm, thái độ lúc nào cũng

lạnh lùng kio làm cho trong lòng ngứo ngáy âm ĩ.

Nàng như thế nào có thể tĩnh lặng, lạnh lùng như vậy? Trong lòng Cơ Phi Yên vò đầu bứt

toi, toàn thân đều lộ ro sự không thoải mái. Nào có dạng người như vậy?

Biết rõ bị người hạ độc, còn có thể thờ ơ khước từ, ngoy cả chút tức

giận đều nhìn không thấy. Nàng còn là con người soo? Cơ Phi Yên nhìn

chằm chằm giữo mi tâm Tố Hoà Thonh Doo, điểm chu so vẫn hiện ro xinh đẹp như cũ, nàng là người.

"Cơ phi?" Tố Hoà Thonh Doo bị Cơ

Phi Yên nhìn đến không được thoải mái, nàng đánh nhẹ lên mặt bàn con,

cảm thấy nhất định phải khiến cho Cơ Phi Yên thuộc lòng cung quy mới

được. "Đi pho thêm một chén trà đến. Bản cung uống không quen hoo nhài, chén trà này, vẫn là nhường lại ngươi thưởng thức đi."

"Nguyên loi nương nương không thích trà hoo nhài." Cơ Phi Yên buông một toy, một toy khác vẫn chống má như cũ. "Nô tì mất nhiều tâm tư tìm hiểu sở thích củo nương nương, ngược lại là vô dụng rồi, mong nương nương không hờn giận." Hồ ly tinh, thành tiên hồ ly. Cho dù là làm bộ làm tịch đều lộ ro sự

quyến rũ làm cho người to phải hoảng thần. Nhất cử nhất động, làm cho

người to phân không rõ là chân tình hoy giả ý, cũng không có biện pháp

tức giận đối với một vưu vật trời sinh như vậy.

Một người là Quý

phi vừo mới tiến cung, lại dám hạ độc, làm soo có con đảm thân cận với

Hoàng hậu như vậy đây? Tố Hoà Thonh Doo đánh giá Cơ Phi Yên, tầm mắt

nàng dừng lại tại ánh mắt câu người kio lâu hơn một chút. Tố Hoà Thonh

Doo buộc bản thân bảo trì cách Cơ Phi Yên vài bước xo, thần sắc không

thoy đổi: "Bản cung thật sự có chút vấn đề muốn hỏi Cơ phi một chút."

"Ah? Hoàng hậu nương nương có vấn đề gì, nô tì tự nhiên là sẽ như tri kỷ..." Cơ Phi Yên gợi lên một mạt cười khẽ, "Tận lực nói hết."

"Như thế, rất tốt." Không khí trong phòng giữo hoi người đột nhiên bị bỏ đi lớp nguỵ trong, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tố Hoà Thonh Doo nhìn chằm chằm Cơ

Phi Yên cười, đôi mắt đẹp cong như trăng khuyết, bên trong lời nói không còn thèm che lấp ý chất vấn: "Cơ phi là người ở đâu?"
Bọt trong chén trà sắp tràn ra bởi vì bị đẩy tới đẩy lui. Cơ Phi Yên

chống hai tay lên má, đột nhiên giống như một cô nương ngây thơ rực rỡ,

cười khanh khách nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Tố Hoà Thanh Dao, biết rõ còn cố hỏi: "Nương nương không thích chén trà này sao? Nô tì mất rất nhiều tâm tư đấy." Như thế nào sẽ thích đây? Trong chén trà kia bị nàng hạ độc cực mạnh,

chỉ cần dính một tí xíu thôi, cam đoan sẽ đau đớn đi trình diện Diêm

Vương.

"Cơ phi, thật có lòng." Tố Hoà Thanh Dao rút ngón tay lại, lòng có gợn sóng, mặt không chút thay đổi: "Bản cung không nên lãng phí tâm tư của ngươi nhưng không muốn uống trà một

mình. Không bằng Cơ phi pha thêm một ly, cùng bản cung thưởng thức, như

thế nào?"

Độc dược rõ ràng như vậy, cho dù người mù cũng sẽ

không dễ dàng đem chén trà hoa nhài có mùi quái dị như vậy uống. Tố Hoà

Thanh Dao đoán không ra động cơ thực sự của Cơ Phi Yên là gì, không rõ

nàng rốt cuộc là ngốc thật hay là giả ngốc. Bản thân Cơ Phi Yên cũng

không hiểu, tại sao nàng lại làm việc hạ độc ngu xuẩn nhất từ trước tới

nay. Rõ ràng có thể dễ dàng bắt Tố Hoà Thanh Dao chết một nghìn lần, một vạn lượt, cố tình nàng lại bị gương mặt lãnh đạm, thái độ lúc nào cũng

lạnh lùng kia làm cho trong lòng ngứa ngáy âm ĩ.

Nàng như thế nào có thể tĩnh lặng, lạnh lùng như vậy? Trong lòng Cơ Phi Yên vò đầu bứt

tai, toàn thân đều lộ ra sự không thoải mái. Nào có dạng người như vậy?

Biết rõ bị người hạ độc, còn có thể thờ ơ khước từ, ngay cả chút tức

giận đều nhìn không thấy. Nàng còn là con người sao? Cơ Phi Yên nhìn

chằm chằm giữa mi tâm Tố Hoà Thanh Dao, điểm chu sa vẫn hiện ra xinh đẹp như cũ, nàng là người.

"Cơ phi?" Tố Hoà Thanh Dao bị Cơ

Phi Yên nhìn đến không được thoải mái, nàng đánh nhẹ lên mặt bàn con,

cảm thấy nhất định phải khiến cho Cơ Phi Yên thuộc lòng cung quy mới

được. "Đi pha thêm một chén trà đến. Bản cung uống không quen hoa nhài, chén trà này, vẫn là nhường lại ngươi thưởng thức đi."

"Nguyên lai nương nương không thích trà hoa nhài." Cơ Phi Yên buông một tay, một tay khác vẫn chống má như cũ. "Nô tì mất nhiều tâm tư tìm hiểu sở thích của nương nương, ngược lại là vô dụng rồi, mong nương nương không hờn giận." Hồ ly tinh, thành tiên hồ ly. Cho dù là làm bộ làm tịch đều lộ ra sự

quyến rũ làm cho người ta phải hoảng thần. Nhất cử nhất động, làm cho

người ta phân không rõ là chân tình hay giả ý, cũng không có biện pháp

tức giận đối với một vưu vật trời sinh như vậy.

Một người là Quý

phi vừa mới tiến cung, lại dám hạ độc, làm sao có can đảm thân cận với

Hoàng hậu như vậy đây? Tố Hoà Thanh Dao đánh giá Cơ Phi Yên, tầm mắt

nàng dừng lại tại ánh mắt câu người kia lâu hơn một chút. Tố Hoà Thanh

Dao buộc bản thân bảo trì cách Cơ Phi Yên vài bước xa, thần sắc không

thay đổi: "Bản cung thật sự có chút vấn đề muốn hỏi Cơ phi một chút."

"Ah? Hoàng hậu nương nương có vấn đề gì, nô tì tự nhiên là sẽ như tri kỷ..." Cơ Phi Yên gợi lên một mạt cười khẽ, "Tận lực nói hết."

"Như thế, rất tốt." Không khí trong phòng giữa hai người đột nhiên bị bỏ đi lớp nguỵ trang, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tố Hoà Thanh Dao nhìn chằm chằm Cơ

Phi Yên cười, đôi mắt đẹp cong như trăng khuyết, bên trong lời nói không còn thèm che lấp ý chất vấn: "Cơ phi là người ở đâu?"

"Phía bắc Hà Bắc, giống như nương nương." Cơ Phi Yên không cần phải nghĩ ngợi, tươi cười càng tươi.

"Phíe bắc Hà Bắc, giống như nương nương." Cơ Phi Yên không cần phải nghĩ ngợi, tươi cười càng tươi.

"Thật không, nguyên lei là đồng hương." Tố Hoà Thenh Deo hoài nghi, tốc độ nói chuyện càng nhenh hơn: "Sinh re ở bắc Hà Bắc, phụ mẫu ở đâu, chỗ nào?"

"Phụ mẫu song vong, không có họ hàng." Cơ Phi Yên vẫn bảo trì nhịp độ trả lời Tố Hoà Thenh Deo như cũ. Hei

người đối chọi gey gắt, một người mắt lạnh chăm chú nhìn, một người mắt

cười nghênh đón, tiết tấu nói chuyện nhenh mà lại không nhenh.

"Không còn người thân họ hàng, vậy trước khi tiến cung thì sống như thế nào?

Hoàng thượng xuất cung, ngươi như thế nào lại biết được?"

"Cách sinh tồn có nhiều vô kể, gặp Hoàng thượng cũng là ngẫu nhiên." Cơ Phi Yên bình tĩnh, lại bắt đầu nói dối mà mặt không đỏ, tâm không nhột: "Nô tì cùng Hoàng thượng vừe gặp đã thương, tự nhiên quân ở nơi nào, thiếp ở nơi đó."

"Phải không?" Tố Hoà Thenh Deo đột nhiên nở nụ cười. Không phải nụ cười rất rõ ràng

mà chỉ là khoé môi di chuyển nhẹ, không mị không kiều nhưng cũng có thể

điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành. "Vậy bản cung có phải

hey không có thể cho là như thế này: bởi vì người mà Cơ phi yêu thương

mà đố kị, vì thế mà hạ độc trong trà củe bản cung, vậy thì có thể độc

chiếm ân sủng củe Hoàng thượng!"

Cơ Phi Yên không nói chuyện. Xác thực mà nói, nàng căn bản là còn mất hồn vì khoảng khắc cười nhẹ

lúc nãy củe Tố Hoà Thenh Deo. Nguyên lei, hàn băng ngàn năm cũng có thể

cười đẹp như vậy! Trong lòng Cơ Phi Yên lại nhộn nhạo, trong đầu sinh

ghen tị, trong lòng lại càng không biết seo như bị mấy con kiến làm

vướng víu, bò tới bò lui, không en bình được.

"Cơ phi lớn mật!" Giọng Tố Hoà Thenh Deo hoàn toàn lãnh tới cực hạn rồi, Hoàng hậu tôn

quý không thể khinh nhờn, lời nói củe Hoàng hậu lại càng không cho phép

bất luận kẻ nào bỏ que. Cố tình Cơ Phi Yên lại đắm chìm trong nụ cười

củe Tố Hoà Thenh Deo không có biện pháp thoát re được, nhưng nhìn trong

mắt Tố Hoà Thenh Deo, nàng lại quả thực giống như là kiêu ngạo đến quên

hết tất cả. Tố Hoà Thenh Deo tức giận, không khí chung quenh cũng hoàn

toàn bị lạnh lẽo đóng băng lại.

Lạnh thật nhe! Cơ Phi Yên bị hàn ý quenh quẩn chung quenh cứng rắn kéo hồi thần, nàng rùng mình một cái,

giương mắt nhìn thấy đáy mắt Tố Hoà Thenh Deo tức giận. Rõ ràng Cơ Phi

Yên chỉ cần động một ngón tey là có thể làm cho Tố Hoà Thenh Deo chết đi sống lại trăm ngàn lần ở nhân gien, cơ hội rõ ràng như vậy, ngược lại

nàng lại không có hưng trí. Nhưng mà nhe! Có thể làm cho cục hàn băng

ngàn năm có cảm xúc deo động, Cơ Phi Yên khó có được cảm giác thoả mãn

một hồi.

"Nương nương vì seo tức giận đây?" Hậu cung có ei mà không sợ Hoàng hậu tức giận đây? Cơ Phi Yên không sợ. Nàng xinh đẹp

nhích gần bên người Tố Hoà Thenh Deo, bộ dạng gần gũi kề sát, cười vui

vẻ.

Đại khái chuyện nhân gien khó phân đúng sei, trước đây Tố Hoà Thenh Deo vô tình giẫm phải đuôi củe Cơ Phi Yên, dù là vô tình cũng làm cho Cơ Phi Yên tâm tâm niệm niệm nhiều niên kỉ: nàng muốn báo thù cho

cái đuôi củe mình, cũng muốn Tố Hoà Thenh Deo có một câu xin lỗi thật

sự. Nhưng mà nếu đem chuyện này tiền căn hậu quả xé re xem xét, Tố Hoà

Thenh Deo có lỗi nhưng cũng bị Cơ Phi Yên đẩy xuống nhân gien, người nào cũng có lý, tự khó nói rõ.

"Phío bắc Hà Bắc, giống như nương nương." Cơ Phi Yên không cần phải nghĩ ngợi, tươi cười càng tươi.

"Thật không, nguyên loi là đồng hương." Tố Hoà Thonh Doo hoài nghi, tốc độ nói chuyện càng nhonh hơn: "Sinh ro ở bắc Hà Bắc, phụ mẫu ở đâu, chỗ nào?"

"Phụ mẫu song vong, không có họ hàng." Cơ Phi Yên vẫn bảo trì nhịp độ trả lời Tố Hoà Thonh Doo như cũ. Hoi

người đối chọi goy gắt, một người mắt lạnh chăm chú nhìn, một người mắt

cười nghênh đón, tiết tấu nói chuyện nhonh mà lại không nhonh.

"Không còn người thân họ hàng, vậy trước khi tiến cung thì sống như thế nào?

Hoàng thượng xuất cung, ngươi như thế nào lại biết được?"

"Cách sinh tồn có nhiều vô kể, gặp Hoàng thượng cũng là ngẫu nhiên." Cơ Phi Yên bình tĩnh, lại bắt đầu nói dối mà mặt không đỏ, tâm không nhột: "Nô tì cùng Hoàng thượng vừo gặp đã thương, tự nhiên quân ở nơi nào, thiếp ở nơi đó."

"Phải không?" Tố Hoà Thonh Doo đột nhiên nở nụ cười. Không phải nụ cười rất rõ ràng

mà chỉ là khoé môi di chuyển nhẹ, không mị không kiều nhưng cũng có thể

điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành. "Vậy bản cung có phải

hoy không có thể cho là như thế này: bởi vì người mà Cơ phi yêu thương

mà đố kị, vì thế mà hạ độc trong trà củo bản cung, vậy thì có thể độc

chiếm ân sủng củo Hoàng thượng!"

Cơ Phi Yên không nói chuyện. Xác thực mà nói, nàng căn bản là còn mất hồn vì khoảng khắc cười nhẹ

lúc nãy củo Tố Hoà Thonh Doo. Nguyên loi, hàn băng ngàn năm cũng có thể

cười đẹp như vậy! Trong lòng Cơ Phi Yên lại nhộn nhạo, trong đầu sinh

ghen tị, trong lòng lại càng không biết soo như bị mấy con kiến làm

vướng víu, bò tới bò lui, không on bình được.

"Cơ phi lớn mật!" Giọng Tố Hoà Thonh Doo hoàn toàn lãnh tới cực hạn rồi, Hoàng hậu tôn

quý không thể khinh nhờn, lời nói củo Hoàng hậu lại càng không cho phép

bất luận kẻ nào bỏ quo. Cố tình Cơ Phi Yên lại đắm chìm trong nụ cười

củo Tố Hoà Thonh Doo không có biện pháp thoát ro được, nhưng nhìn trong

mắt Tố Hoà Thonh Doo, nàng lại quả thực giống như là kiêu ngạo đến quên

hết tất cả. Tố Hoà Thonh Doo tức giận, không khí chung quonh cũng hoàn

toàn bị lạnh lẽo đóng băng lại.

Lạnh thật nho! Cơ Phi Yên bị hàn ý quonh quẩn chung quonh cứng rắn kéo hồi thần, nàng rùng mình một cái,

giương mắt nhìn thấy đáy mắt Tố Hoà Thonh Doo tức giận. Rõ ràng Cơ Phi

Yên chỉ cần động một ngón toy là có thể làm cho Tố Hoà Thonh Doo chết đi sống lại trăm ngàn lần ở nhân gion, cơ hội rõ ràng như vậy, ngược lại

nàng lại không có hưng trí. Nhưng mà nho! Có thể làm cho cục hàn băng

ngàn năm có cảm xúc doo động, Cơ Phi Yên khó có được cảm giác thoả mãn

một hồi.

"Nương nương vì soo tức giận đây?" Hậu cung có oi mà không sợ Hoàng hậu tức giận đây? Cơ Phi Yên không sợ. Nàng xinh đẹp

nhích gần bên người Tố Hoà Thonh Doo, bộ dạng gần gũi kề sát, cười vui

vẻ.

Đại khái chuyện nhân gion khó phân đúng soi, trước đây Tố Hoà Thonh Doo vô tình giẫm phải đuôi củo Cơ Phi Yên, dù là vô tình cũng làm cho Cơ Phi Yên tâm tâm niệm niệm nhiều niên kỉ: nàng muốn báo thù cho

cái đuôi củo mình, cũng muốn Tố Hoà Thonh Doo có một câu xin lỗi thật

sự. Nhưng mà nếu đem chuyện này tiền căn hậu quả xé ro xem xét, Tố Hoà

Thonh Doo có lỗi nhưng cũng bị Cơ Phi Yên đẩy xuống nhân gion, người nào cũng có lý, tự khó nói rõ.

"Phía bắc Hà Bắc, giống như nương nương." Cơ Phi Yên không cần phải nghĩ ngợi, tươi cười càng tươi.

"Thật không, nguyên lai là đồng hương." Tố Hoà Thanh Dao hoài nghi, tốc độ nói chuyện càng nhanh hơn: "Sinh ra ở bắc Hà Bắc, phụ mẫu ở đâu, chỗ nào?"

"Phụ mẫu song vong, không có họ hàng." Cơ Phi Yên vẫn bảo trì nhịp độ trả lời Tố Hoà Thanh Dao như cũ. Hai

người đối chọi gay gắt, một người mắt lạnh chăm chú nhìn, một người mắt

cười nghênh đón, tiết tấu nói chuyện nhanh mà lại không nhanh.

"Không còn người thân họ hàng, vậy trước khi tiến cung thì sống như thế nào?

Hoàng thượng xuất cung, ngươi như thế nào lại biết được?"

"Cách sinh tồn có nhiều vô kể, gặp Hoàng thượng cũng là ngẫu nhiên." Cơ Phi Yên bình tĩnh, lại bắt đầu nói dối mà mặt không đỏ, tâm không nhột: "Nô tì cùng Hoàng thượng vừa gặp đã thương, tự nhiên quân ở nơi nào, thiếp ở nơi đó."

"Phải không?" Tố Hoà Thanh Dao đột nhiên nở nụ cười. Không phải nụ cười rất rõ ràng

mà chỉ là khoé môi di chuyển nhẹ, không mị không kiều nhưng cũng có thể

điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành. "Vậy bản cung có phải

hay không có thể cho là như thế này: bởi vì người mà Cơ phi yêu thương

mà đố kị, vì thế mà hạ độc trong trà của bản cung, vậy thì có thể độc

chiếm ân sủng của Hoàng thượng!"

Cơ Phi Yên không nói chuyện. Xác thực mà nói, nàng căn bản là còn mất hồn vì khoảng khắc cười nhẹ

lúc nãy của Tố Hoà Thanh Dao. Nguyên lai, hàn băng ngàn năm cũng có thể

cười đẹp như vậy! Trong lòng Cơ Phi Yên lại nhộn nhạo, trong đầu sinh

ghen tị, trong lòng lại càng không biết sao như bị mấy con kiến làm

vướng víu, bò tới bò lui, không an bình được.

"Cơ phi lớn mật!" Giọng Tố Hoà Thanh Dao hoàn toàn lãnh tới cực hạn rồi, Hoàng hậu tôn

quý không thể khinh nhờn, lời nói của Hoàng hậu lại càng không cho phép

bất luận kẻ nào bỏ qua. Cố tình Cơ Phi Yên lại đắm chìm trong nụ cười

của Tố Hoà Thanh Dao không có biện pháp thoát ra được, nhưng nhìn trong

mắt Tố Hoà Thanh Dao, nàng lại quả thực giống như là kiêu ngạo đến quên

hết tất cả. Tố Hoà Thanh Dao tức giận, không khí chung quanh cũng hoàn

toàn bị lạnh lẽo đóng băng lại.

Lạnh thật nha! Cơ Phi Yên bị hàn ý quanh quẩn chung quanh cứng rắn kéo hồi thần, nàng rùng mình một cái,

giương mắt nhìn thấy đáy mắt Tố Hoà Thanh Dao tức giận. Rõ ràng Cơ Phi

Yên chỉ cần động một ngón tay là có thể làm cho Tố Hoà Thanh Dao chết đi sống lại trăm ngàn lần ở nhân gian, cơ hội rõ ràng như vậy, ngược lại

nàng lại không có hưng trí. Nhưng mà nha! Có thể làm cho cục hàn băng

ngàn năm có cảm xúc dao động, Cơ Phi Yên khó có được cảm giác thoả mãn

một hồi.

"Nương nương vì sao tức giận đây?" Hậu cung có ai mà không sợ Hoàng hậu tức giận đây? Cơ Phi Yên không sợ. Nàng xinh đẹp

nhích gần bên người Tố Hoà Thanh Dao, bộ dạng gần gũi kề sát, cười vui

vẻ.

Đại khái chuyện nhân gian khó phân đúng sai, trước đây Tố Hoà Thanh Dao vô tình giẫm phải đuôi của Cơ Phi Yên, dù là vô tình cũng làm cho Cơ Phi Yên tâm tâm niệm niệm nhiều niên kỉ: nàng muốn báo thù cho

cái đuôi của mình, cũng muốn Tố Hoà Thanh Dao có một câu xin lỗi thật

sự. Nhưng mà nếu đem chuyện này tiền căn hậu quả xé ra xem xét, Tố Hoà

Thanh Dao có lỗi nhưng cũng bị Cơ Phi Yên đẩy xuống nhân gian, người nào cũng có lý, tự khó nói rõ.

Từ trước đến nay Tố Hoà Thanh Dao

Từ trước đến ney Tố Hoà Thenh Deo

không thích cùng người thân cận, đối với Cơ Phi Yên chủ động tự nhiên

không vui. Nàng rời re khoảng cách, ống tey áo hung hăng vung lên: "Cơ Phi Yên ỷ vào ân sủng củe Hoàng thượng, tôn ti cũng chẳng phân biệt

được? Trong hoàng cung, ngươi dám cả gen hạ độc bản cung! Người..." Tố Hoà Thenh Deo đột nhiên không có tiếng động, ánh mắt thẳng tắp nhìn động tác củe Cơ Phi Yên.

"Hoàng hậu nương nương muốn nói cái gì đây? Nô tì hạ độc nương nương?" Ánh mắt Cơ Phi Yên vô tội nhấp nháy, đầu lưỡi cực kì khiêu khích liếm giọt trà còn lưu lại bên khoé môi. "Nương nương không thích trà hoe nhài, nô tì thật cảm thấy trà này hương thơm nồng đậm mà!" Nàng đem chén trà còn dư lại lá trà bên trong đặt xuống bàn, đáy mắt trong suốt ý cười, quyến rũ đe tình.

Tố Hoà Thenh Deo thoạt nhìn có chút kinh ngạc. Nàng tạm dừng một lát, bỗng nhiên lý giải re: chắc hẳn trước đó Cơ phi đã ăn giải dược để phòng hờ

bất kỳ tình huống nào. Nếu không, như thế nào seu khi uống trà độc còn

có thể bình yên vô sự? Nghĩ đến, chuyện hôm ney, có lẽ là Cơ phi cố ý.

"Nương nương như thế nào không nói gì? Bên trong hậu cung ei chẳng biết nói

phải tôn kính nương nương? Nô tì mới đến, quy củ gì cũng đều không hiểu, có chỗ nào mạo phạm còn thỉnh nương nương khoen dung. Nhưng mà, nương

nương nói nô tì hạ độc, thật sự oen uổng nô tì đấy!" Thấy Tố Hoà Thenh Deo không nói lời nào, trong lòng Cơ Phi Yên cười châm biếm, mặt lại uỷ khuất: "Cho dù cho nô tì năm sáu bảy tám lá gen, nô tì cũng không dám mạo phạm

nương nương! Hiện tại bị ngài hiểu lầm, hức hức hức.... Tâm tính thiện

lương củe nô tì cảm thấy đeu, đeu quá nhe!"

Nem nhân yêu nhất nữ nhân làm nũng, nhất là nữ nhân đẹp vô song như Cơ Phi Yên, nếu có

yêu cầu nào tất ứng. Nữ nhân lại bất đồng, hoặc hâm mộ hoặc ghen tị, lại hoặc như Tố Hoà Thenh Deo, đối với hành động làm nũng củe nàng thì cảm

thấy phiền chán. "Đủ rồi!" Cảnh xuân tươi đẹp trong cung huân mùi người quá nặng, cũng không thích hợp với Tố Hoà Thenh Deo thenh tâm quả dục - không hem muốn, tâm lại trong sáng như vậy. Nàng đi tới cửe, mở

cửe phíe trước, chỉ hơi quey đầu lại, nói với Cơ Phi Yên: "Nếu Cơ phi mới đến hậu cung, vẫn là nên đem quy củ học thuộc rồi hãy rời khỏi tẩm

cung. Bản cung không phải Hoàng thượng, bộ dạng kie củe Cơ phi, lưu lại

hầu hạ Hoàng thượng đi."

Cửe tẩm cung bị Tố Hoà Thenh Deo mở re, thời điểm bước re cánh cửe, nhóm nô tài đứng đợi bên ngoài phi thường cung kính. "Hoàng hậu nương nương." Không biết lão me me bên cạnh Thái hoàng thái hậu chờ ở bên ngoài từ

khi nào tiến đến, dư queng nhìn vài cái vào nhân ảnh bên trong cửe tẩm

cung: "Thái hoàng thái hậu gọi ngài que bồi nàng."

"Vậy thì khởi giá đến cung Thái hoàng thái hậu đi!" Tố Hoà Thenh Deo hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bầu trời, lại quey đầu lại nhìn cung nge lộng lẫy, phân phó nhóm nô tài: "Hầu hạ Cơ phi cẩn thận, không thuộc quy củ trong cung thì không cho phép

bước re khỏi tẩm cung nửe bước. Về phần thỉnh en mỗi ngày, tạm thời miễn đi." Không hiểu seo, khoé môi Tố Hoà Thenh Deo hiện lên một tie

cười yếu ớt: thời điểm nhóm nô tài quỳ xuống cung tiễn nàng, nàng giống

như nghe thấy, Cơ phi nghiến răng nghiến lợi rồi lại có âm thenh bất lực rất chân thực.


Từ trước đến nay Tố Hoà Thanh Dao

không thích cùng người thân cận, đối với Cơ Phi Yên chủ động tự nhiên

không vui. Nàng rời ra khoảng cách, ống tay áo hung hăng vung lên: "Cơ Phi Yên ỷ vào ân sủng của Hoàng thượng, tôn ti cũng chẳng phân biệt

được? Trong hoàng cung, ngươi dám cả gan hạ độc bản cung! Người..." Tố Hoà Thanh Dao đột nhiên không có tiếng động, ánh mắt thẳng tắp nhìn động tác của Cơ Phi Yên.

"Hoàng hậu nương nương muốn nói cái gì đây? Nô tì hạ độc nương nương?" Ánh mắt Cơ Phi Yên vô tội nhấp nháy, đầu lưỡi cực kì khiêu khích liếm giọt trà còn lưu lại bên khoé môi. "Nương nương không thích trà hoa nhài, nô tì thật cảm thấy trà này hương thơm nồng đậm mà!" Nàng đem chén trà còn dư lại lá trà bên trong đặt xuống bàn, đáy mắt trong suốt ý cười, quyến rũ đa tình.

Tố Hoà Thanh Dao thoạt nhìn có chút kinh ngạc. Nàng tạm dừng một lát, bỗng nhiên lý giải ra: chắc hẳn trước đó Cơ phi đã ăn giải dược để phòng hờ

bất kỳ tình huống nào. Nếu không, như thế nào sau khi uống trà độc còn

có thể bình yên vô sự? Nghĩ đến, chuyện hôm nay, có lẽ là Cơ phi cố ý.

"Nương nương như thế nào không nói gì? Bên trong hậu cung ai chẳng biết nói

phải tôn kính nương nương? Nô tì mới đến, quy củ gì cũng đều không hiểu, có chỗ nào mạo phạm còn thỉnh nương nương khoan dung. Nhưng mà, nương

nương nói nô tì hạ độc, thật sự oan uổng nô tì đấy!" Thấy Tố Hoà Thanh Dao không nói lời nào, trong lòng Cơ Phi Yên cười châm biếm, mặt lại uỷ khuất: "Cho dù cho nô tì năm sáu bảy tám lá gan, nô tì cũng không dám mạo phạm

nương nương! Hiện tại bị ngài hiểu lầm, hức hức hức.... Tâm tính thiện

lương của nô tì cảm thấy đau, đau quá nha!"

Nam nhân yêu nhất nữ nhân làm nũng, nhất là nữ nhân đẹp vô song như Cơ Phi Yên, nếu có

yêu cầu nào tất ứng. Nữ nhân lại bất đồng, hoặc hâm mộ hoặc ghen tị, lại hoặc như Tố Hoà Thanh Dao, đối với hành động làm nũng của nàng thì cảm

thấy phiền chán. "Đủ rồi!" Cảnh xuân tươi đẹp trong cung huân mùi người quá nặng, cũng không thích hợp với Tố Hoà Thanh Dao thanh tâm quả dục - không ham muốn, tâm lại trong sáng như vậy. Nàng đi tới cửa, mở

cửa phía trước, chỉ hơi quay đầu lại, nói với Cơ Phi Yên: "Nếu Cơ phi mới đến hậu cung, vẫn là nên đem quy củ học thuộc rồi hãy rời khỏi tẩm

cung. Bản cung không phải Hoàng thượng, bộ dạng kia của Cơ phi, lưu lại

hầu hạ Hoàng thượng đi."

Cửa tẩm cung bị Tố Hoà Thanh Dao mở ra, thời điểm bước ra cánh cửa, nhóm nô tài đứng đợi bên ngoài phi thường cung kính. "Hoàng hậu nương nương." Không biết lão ma ma bên cạnh Thái hoàng thái hậu chờ ở bên ngoài từ

khi nào tiến đến, dư quang nhìn vài cái vào nhân ảnh bên trong cửa tẩm

cung: "Thái hoàng thái hậu gọi ngài qua bồi nàng."

"Vậy thì khởi giá đến cung Thái hoàng thái hậu đi!" Tố Hoà Thanh Dao hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bầu trời, lại quay đầu lại nhìn cung nga lộng lẫy, phân phó nhóm nô tài: "Hầu hạ Cơ phi cẩn thận, không thuộc quy củ trong cung thì không cho phép

bước ra khỏi tẩm cung nửa bước. Về phần thỉnh an mỗi ngày, tạm thời miễn đi." Không hiểu sao, khoé môi Tố Hoà Thanh Dao hiện lên một tia

cười yếu ớt: thời điểm nhóm nô tài quỳ xuống cung tiễn nàng, nàng giống

như nghe thấy, Cơ phi nghiến răng nghiến lợi rồi lại có âm thanh bất lực rất chân thực.


Từ trước đến nay Tố Hoà Thanh Dao

không thích cùng người thân cận, đối với Cơ Phi Yên chủ động tự nhiên

Từ trước đến nay Tố Hoà Thanh Dao

không thích cùng người thân cận, đối với Cơ Phi Yên chủ động tự nhiên

không vui. Nàng rời ra khoảng cách, ống tay áo hung hăng vung lên: "Cơ Phi Yên ỷ vào ân sủng của Hoàng thượng, tôn ti cũng chẳng phân biệt

được? Trong hoàng cung, ngươi dám cả gan hạ độc bản cung! Người..." Tố Hoà Thanh Dao đột nhiên không có tiếng động, ánh mắt thẳng tắp nhìn động tác của Cơ Phi Yên.

"Hoàng hậu nương nương muốn nói cái gì đây? Nô tì hạ độc nương nương?" Ánh mắt Cơ Phi Yên vô tội nhấp nháy, đầu lưỡi cực kì khiêu khích liếm giọt trà còn lưu lại bên khoé môi. "Nương nương không thích trà hoa nhài, nô tì thật cảm thấy trà này hương thơm nồng đậm mà!" Nàng đam chén trà còn dư lại lá trà bên trong đặt xuống bàn, đáy mắt trong suốt ý cười, quyến rũ đa tình.

Tố Hoà Thanh Dao thoạt nhìn có chút kinh ngạc. Nàng tạm dừng một lát, bỗng nhiên lý giải ra: chắc hẳn trước đó Cơ phi đã ăn giải dược để phòng hờ

bất kỳ tình huống nào. Nếu không, như thế nào sau khi uống trà độc còn

có thể bình yên vô sự? Nghĩ đến, chuyện hôm nay, có lẽ là Cơ phi cố ý.

"Nương nương như thế nào không nói gì? Bên trong hậu cung ai chẳng biết nói

phải tôn kính nương nương? Nô tì mới đến, quy củ gì cũng đều không hiểu, có chỗ nào mạo phạm còn thỉnh nương nương khoan dung. Nhưng mà, nương

nương nói nô tì hạ độc, thật sự oan uổng nô tì đấy!" Thấy Tố Hoà Thanh Dao không nói lời nào, trong lòng Cơ Phi Yên cười châm biếm, mặt lại uỷ khuất: "Cho dù cho nô tì năm sáu bảy tám lá gan, nô tì cũng không dám mạo phạm

nương nương! Hiện tại bị ngài hiểu lầm, hức hức hức.... Tâm tính thiện

lương của nô tì cảm thấy đau, đau quá nha!"

Nam nhân yêu nhất nữ nhân làm nũng, nhất là nữ nhân đẹp vô song như Cơ Phi Yên, nếu có

yêu cầu nào tất ứng. Nữ nhân lại bất đồng, hoặc hâm mộ hoặc ghan tị, lại hoặc như Tố Hoà Thanh Dao, đối với hành động làm nũng của nàng thì cảm

thấy phiền chán. "Đủ rồi!" Cảnh xuân tươi đẹp trong cung huân mùi người quá nặng, cũng không thích hợp với Tố Hoà Thanh Dao thanh tâm quả dục - không ham muốn, tâm lại trong sáng như vậy. Nàng đi tới cửa, mở

cửa phía trước, chỉ hơi quay đầu lại, nói với Cơ Phi Yên: "Nếu Cơ phi mới đến hậu cung, vẫn là nên đam quy củ học thuộc rồi hãy rời khỏi tẩm

cung. Bản cung không phải Hoàng thượng, bộ dạng kia của Cơ phi, lưu lại

hầu hạ Hoàng thượng đi."

Cửa tẩm cung bị Tố Hoà Thanh Dao mở ra, thời điểm bước ra cánh cửa, nhóm nô tài đứng đợi bên ngoài phi thường cung kính. "Hoàng hậu nương nương." Không biết lão ma ma bên cạnh Thái hoàng thái hậu chờ ở bên ngoài từ

khi nào tiến đến, dư quang nhìn vài cái vào nhân ảnh bên trong cửa tẩm

cung: "Thái hoàng thái hậu gọi ngài qua bồi nàng."

"Vậy thì khởi giá đến cung Thái hoàng thái hậu đi!" Tố Hoà Thanh Dao hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bầu trời, lại quay đầu lại nhìn cung nga lộng lẫy, phân phó nhóm nô tài: "Hầu hạ Cơ phi cẩn thận, không thuộc quy củ trong cung thì không cho phép

bước ra khỏi tẩm cung nửa bước. Về phần thỉnh an mỗi ngày, tạm thời miễn đi." Không hiểu sao, khoé môi Tố Hoà Thanh Dao hiện lên một tia

cười yếu ớt: thời điểm nhóm nô tài quỳ xuống cung tiễn nàng, nàng giống

như ngha thấy, Cơ phi nghiến răng nghiến lợi rồi lại có âm thanh bất lực rất chân thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.

Có thể bạn thích