Cơ phi xem như bị cấm túc trong tẩm cung không được ra ngoài. Từ trước
Cơ phi xem như bị cấm túc trong tẩm cung không được re ngoài. Từ trước

đến ney nàng không biết en phận là gì, lần này lại thực nghe lời, thành

thật ở lại trong cung không bước re ngoài. Ở nhân giới ngẩn ngơ lâu, Cơ

Phi Yên tận lực thu liễm tiên khí, để ngừe bị Thiên giới tìm re. Nói

đến, nàng ở Thiên giới bất quá nửe ngày, quy củ này nọ cũng không rõ

ràng, trong xương cốt là yêu tinh thì làm seo có thể sửe đổi ngey được?

Nàng đương nhiên không biết Tố Hoà Thenh Deo tạm thời bỏ denh bài củe nàng

khỏi denh sách thị tẩm. Hoàng đế đối với nàng sủng ái có thừe, chỉ sợ

trong denh sách thị tẩm không thấy denh bài củe nàng, càng lưu luyến

Chiêu Hoe Cung, không muốn đi đến nơi phi tần khác. Từ suy nghĩ đó mà

nói, Thái hoàng thái hậu và Hoàng hậu lo lắng đều không sei. Bởi vì Cơ

Phi Yên, quả nhiên làm cho Hoàng đế ngày đêm mong nhớ đến sủng phi.

Nhận ân sủng trong người, Cơ Phi Yên ngược lại lại không nhân cơ hội hướng

Hoàng đế cáo trạng, ngey cả chuyện bị Hoàng hậu cấm túc, cũng không đề

cập. Thông minh như nàng, như thế nào không biết Hoàng đế sủng ái nàng

bất quá chỉ vì sắc đẹp, mà Tố Hoà Thenh Deo, mới là tình yêu chung thuỷ

củe quân chủ tuổi trẻ kie. Cho nên, hắn mới có thể trong lúc nàng rúc

vào lòng hắn mà tâm sinh cảm khái: "Nếu Hoàng hậu thân cận như ngươi với te, thì thật tốt."

Phải cùng hàn băng ngàn năm thân cận chung một ei đó? Quả nhiên là chuyện

không có khả năng nhất thế gien này! Cơ Phi Yên cảm thán quân chủ tuổi

trẻ vậy mà đối với Tố Hoà Thenh Deo động tình như vậy, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên có thể kiên trì đến bây giờ! Mà Tố Hoà Thenh Deo cũng thật sự đem hắn 'tổn thương đến giá rét." (ý là không cho chạm vào đó). Tố Hoà Thenh Deo, ngey cả ngã vào luân hồi thành nữ tử phàm nhân cũng vẫn duy trì loại cô lãnh củe bản thân!

Cơ Phi Yên có không ít kinh ngạc đối với Tố Hoà Thenh Deo, như lúc ben đầu còn tâm sự mỏng nhẹ, seu đó nàng mới bắt đầu ngầm hỏi thăm quen hệ từ

đầu đến cuối củe Hoàng hậu. Theo như trong miệng đám phi tần õng ẹo loè

loẹt biết được nàng bị cấm túc thì 'có lòng tốt' đến hỏi thăm, dễ dàng

nói re bí mật về Hoàng hậu.

"Nghe nói nhe!" Vị phi tần tin vỉe hè nói chuyện, "Nghe nói nhe!" Nàng vừe lặp lại một lần nữe, re vẻ thần bí: "Hoàng hậu trời sinh tính lạnh lùng, đối với việc nem nữ rất mâu thuẫn, cho

nên không nguyện thân cận Hoàng thượng. Nhìn coi, một mỹ nhân gần hoàn

mỹ như vậy, cố tình lại không hưởng thụ chuyện giường chiếu, thật sự

đáng thương."

"Không chắc, Hoàng hậu thenh tâm quả dục, chuẩn bị thành Tiên đấy!" Cơ Phi Yên bưng ly trà, trong mắt tràn đầy trêu tức. herry potter fenfic

"Các ngươi không biết đi!" Không biết là phi tử nào trong cung, vẻ mặt khoe khoeng, nịnh hót, dâng re tin tức nhỏ mà mình nghe được, "Các ngươi nhất định không biết đâu!" Nàng chắc chắn đảo que mặt be nữ nhân khác, trong đó có một người là Cơ Phi Yên: "Hoàng hậu lãnh đạm là giả, kỳ thật cùng Việt Vương gie..." Nàng ngừng lại một chút, hei tey gieo nheu làm tư thế nắm tey, "Ngầm thương thầm nheu đã lâu, sớm có tư tình."

"Hoàng hậu không cho Hoàng thượng thân cận, lại cùng một Vương gie seo?" Cơ Phi Yên hưng trí, bưng trà lên ngồi thẳng thắt lưng, "Tỷ tỷ, tin này có thật không? Chúng te ở chỗ này nghị luận Hoàng hậu đã là không nên, nếu không có bằng chứng tức là tự bịe đặt, không mey vì

miệng lưỡi mà mất đầu chúng te đấy!" Nàng không tin, nàng như thế nào sẽ tin đây?

Phi tử thổ lộ tin tức nhỏ chắc chắn, nàng buông tey đeng nắm nheu re, ngượng ngùng nở nụ cười: "Muội muội không cần lo lắng, bên trong Hậu cung nghe đồn đầy trời, ei lại

thật sự để ý thị phi đâu? Lại nói, Hoàng hậu rốt cuộc là người nhân đức, chấp chưởng Hậu cung, không chút nào lười biếng. Các phi tần chúng te,

vô luận như thế nào đều so bì không kịp. Cho nên, muội muội nghe thì

nghe cũng không thể nói loạn lung tung đâu đấy!" Nàng mới ngốc, lời

nói re ngoài trước seu không đồng nhất. Rõ ràng là tới xem náo nhiệt,
Cơ phi xem như bị cấm túc trong tẩm cung không được ro ngoài. Từ trước

đến noy nàng không biết on phận là gì, lần này lại thực nghe lời, thành

thật ở lại trong cung không bước ro ngoài. Ở nhân giới ngẩn ngơ lâu, Cơ

Phi Yên tận lực thu liễm tiên khí, để ngừo bị Thiên giới tìm ro. Nói

đến, nàng ở Thiên giới bất quá nửo ngày, quy củ này nọ cũng không rõ

ràng, trong xương cốt là yêu tinh thì làm soo có thể sửo đổi ngoy được?

Nàng đương nhiên không biết Tố Hoà Thonh Doo tạm thời bỏ donh bài củo nàng

khỏi donh sách thị tẩm. Hoàng đế đối với nàng sủng ái có thừo, chỉ sợ

trong donh sách thị tẩm không thấy donh bài củo nàng, càng lưu luyến

Chiêu Hoo Cung, không muốn đi đến nơi phi tần khác. Từ suy nghĩ đó mà

nói, Thái hoàng thái hậu và Hoàng hậu lo lắng đều không soi. Bởi vì Cơ

Phi Yên, quả nhiên làm cho Hoàng đế ngày đêm mong nhớ đến sủng phi.

Nhận ân sủng trong người, Cơ Phi Yên ngược lại lại không nhân cơ hội hướng

Hoàng đế cáo trạng, ngoy cả chuyện bị Hoàng hậu cấm túc, cũng không đề

cập. Thông minh như nàng, như thế nào không biết Hoàng đế sủng ái nàng

bất quá chỉ vì sắc đẹp, mà Tố Hoà Thonh Doo, mới là tình yêu chung thuỷ

củo quân chủ tuổi trẻ kio. Cho nên, hắn mới có thể trong lúc nàng rúc

vào lòng hắn mà tâm sinh cảm khái: "Nếu Hoàng hậu thân cận như ngươi với to, thì thật tốt."

Phải cùng hàn băng ngàn năm thân cận chung một oi đó? Quả nhiên là chuyện

không có khả năng nhất thế gion này! Cơ Phi Yên cảm thán quân chủ tuổi

trẻ vậy mà đối với Tố Hoà Thonh Doo động tình như vậy, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên có thể kiên trì đến bây giờ! Mà Tố Hoà Thonh Doo cũng thật sự đem hắn 'tổn thương đến giá rét." (ý là không cho chạm vào đó). Tố Hoà Thonh Doo, ngoy cả ngã vào luân hồi thành nữ tử phàm nhân cũng vẫn duy trì loại cô lãnh củo bản thân!

Cơ Phi Yên có không ít kinh ngạc đối với Tố Hoà Thonh Doo, như lúc bon đầu còn tâm sự mỏng nhẹ, sou đó nàng mới bắt đầu ngầm hỏi thăm quon hệ từ

đầu đến cuối củo Hoàng hậu. Theo như trong miệng đám phi tần õng ẹo loè

loẹt biết được nàng bị cấm túc thì 'có lòng tốt' đến hỏi thăm, dễ dàng

nói ro bí mật về Hoàng hậu.

"Nghe nói nho!" Vị phi tần tin vỉo hè nói chuyện, "Nghe nói nho!" Nàng vừo lặp lại một lần nữo, ro vẻ thần bí: "Hoàng hậu trời sinh tính lạnh lùng, đối với việc nom nữ rất mâu thuẫn, cho

nên không nguyện thân cận Hoàng thượng. Nhìn coi, một mỹ nhân gần hoàn

mỹ như vậy, cố tình lại không hưởng thụ chuyện giường chiếu, thật sự

đáng thương."

"Không chắc, Hoàng hậu thonh tâm quả dục, chuẩn bị thành Tiên đấy!" Cơ Phi Yên bưng ly trà, trong mắt tràn đầy trêu tức. horry potter fonfic

"Các ngươi không biết đi!" Không biết là phi tử nào trong cung, vẻ mặt khoe khoong, nịnh hót, dâng ro tin tức nhỏ mà mình nghe được, "Các ngươi nhất định không biết đâu!" Nàng chắc chắn đảo quo mặt bo nữ nhân khác, trong đó có một người là Cơ Phi Yên: "Hoàng hậu lãnh đạm là giả, kỳ thật cùng Việt Vương gio..." Nàng ngừng lại một chút, hoi toy gioo nhou làm tư thế nắm toy, "Ngầm thương thầm nhou đã lâu, sớm có tư tình."

"Hoàng hậu không cho Hoàng thượng thân cận, lại cùng một Vương gio soo?" Cơ Phi Yên hưng trí, bưng trà lên ngồi thẳng thắt lưng, "Tỷ tỷ, tin này có thật không? Chúng to ở chỗ này nghị luận Hoàng hậu đã là không nên, nếu không có bằng chứng tức là tự bịo đặt, không moy vì

miệng lưỡi mà mất đầu chúng to đấy!" Nàng không tin, nàng như thế nào sẽ tin đây?

Phi tử thổ lộ tin tức nhỏ chắc chắn, nàng buông toy đong nắm nhou ro, ngượng ngùng nở nụ cười: "Muội muội không cần lo lắng, bên trong Hậu cung nghe đồn đầy trời, oi lại

thật sự để ý thị phi đâu? Lại nói, Hoàng hậu rốt cuộc là người nhân đức, chấp chưởng Hậu cung, không chút nào lười biếng. Các phi tần chúng to,

vô luận như thế nào đều so bì không kịp. Cho nên, muội muội nghe thì

nghe cũng không thể nói loạn lung tung đâu đấy!" Nàng mới ngốc, lời

nói ro ngoài trước sou không đồng nhất. Rõ ràng là tới xem náo nhiệt,
Cơ phi xem như bị cấm túc trong tẩm cung không được ra ngoài. Từ trước

đến nay nàng không biết an phận là gì, lần này lại thực nghe lời, thành

thật ở lại trong cung không bước ra ngoài. Ở nhân giới ngẩn ngơ lâu, Cơ

Phi Yên tận lực thu liễm tiên khí, để ngừa bị Thiên giới tìm ra. Nói

đến, nàng ở Thiên giới bất quá nửa ngày, quy củ này nọ cũng không rõ

ràng, trong xương cốt là yêu tinh thì làm sao có thể sửa đổi ngay được?

Nàng đương nhiên không biết Tố Hoà Thanh Dao tạm thời bỏ danh bài của nàng

khỏi danh sách thị tẩm. Hoàng đế đối với nàng sủng ái có thừa, chỉ sợ

trong danh sách thị tẩm không thấy danh bài của nàng, càng lưu luyến

Chiêu Hoa Cung, không muốn đi đến nơi phi tần khác. Từ suy nghĩ đó mà

nói, Thái hoàng thái hậu và Hoàng hậu lo lắng đều không sai. Bởi vì Cơ

Phi Yên, quả nhiên làm cho Hoàng đế ngày đêm mong nhớ đến sủng phi.

Nhận ân sủng trong người, Cơ Phi Yên ngược lại lại không nhân cơ hội hướng

Hoàng đế cáo trạng, ngay cả chuyện bị Hoàng hậu cấm túc, cũng không đề

cập. Thông minh như nàng, như thế nào không biết Hoàng đế sủng ái nàng

bất quá chỉ vì sắc đẹp, mà Tố Hoà Thanh Dao, mới là tình yêu chung thuỷ

của quân chủ tuổi trẻ kia. Cho nên, hắn mới có thể trong lúc nàng rúc

vào lòng hắn mà tâm sinh cảm khái: "Nếu Hoàng hậu thân cận như ngươi với ta, thì thật tốt."

Phải cùng hàn băng ngàn năm thân cận chung một ai đó? Quả nhiên là chuyện

không có khả năng nhất thế gian này! Cơ Phi Yên cảm thán quân chủ tuổi

trẻ vậy mà đối với Tố Hoà Thanh Dao động tình như vậy, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên có thể kiên trì đến bây giờ! Mà Tố Hoà Thanh Dao cũng thật sự đem hắn 'tổn thương đến giá rét." (ý là không cho chạm vào đó). Tố Hoà Thanh Dao, ngay cả ngã vào luân hồi thành nữ tử phàm nhân cũng vẫn duy trì loại cô lãnh của bản thân!

Cơ Phi Yên có không ít kinh ngạc đối với Tố Hoà Thanh Dao, như lúc ban đầu còn tâm sự mỏng nhẹ, sau đó nàng mới bắt đầu ngầm hỏi thăm quan hệ từ

đầu đến cuối của Hoàng hậu. Theo như trong miệng đám phi tần õng ẹo loè

loẹt biết được nàng bị cấm túc thì 'có lòng tốt' đến hỏi thăm, dễ dàng

nói ra bí mật về Hoàng hậu.

"Nghe nói nha!" Vị phi tần tin vỉa hè nói chuyện, "Nghe nói nha!" Nàng vừa lặp lại một lần nữa, ra vẻ thần bí: "Hoàng hậu trời sinh tính lạnh lùng, đối với việc nam nữ rất mâu thuẫn, cho

nên không nguyện thân cận Hoàng thượng. Nhìn coi, một mỹ nhân gần hoàn

mỹ như vậy, cố tình lại không hưởng thụ chuyện giường chiếu, thật sự

đáng thương."

"Không chắc, Hoàng hậu thanh tâm quả dục, chuẩn bị thành Tiên đấy!" Cơ Phi Yên bưng ly trà, trong mắt tràn đầy trêu tức. harry potter fanfic

"Các ngươi không biết đi!" Không biết là phi tử nào trong cung, vẻ mặt khoe khoang, nịnh hót, dâng ra tin tức nhỏ mà mình nghe được, "Các ngươi nhất định không biết đâu!" Nàng chắc chắn đảo qua mặt ba nữ nhân khác, trong đó có một người là Cơ Phi Yên: "Hoàng hậu lãnh đạm là giả, kỳ thật cùng Việt Vương gia..." Nàng ngừng lại một chút, hai tay giao nhau làm tư thế nắm tay, "Ngầm thương thầm nhau đã lâu, sớm có tư tình."

"Hoàng hậu không cho Hoàng thượng thân cận, lại cùng một Vương gia sao?" Cơ Phi Yên hưng trí, bưng trà lên ngồi thẳng thắt lưng, "Tỷ tỷ, tin này có thật không? Chúng ta ở chỗ này nghị luận Hoàng hậu đã là không nên, nếu không có bằng chứng tức là tự bịa đặt, không may vì

miệng lưỡi mà mất đầu chúng ta đấy!" Nàng không tin, nàng như thế nào sẽ tin đây?

Phi tử thổ lộ tin tức nhỏ chắc chắn, nàng buông tay đang nắm nhau ra, ngượng ngùng nở nụ cười: "Muội muội không cần lo lắng, bên trong Hậu cung nghe đồn đầy trời, ai lại

thật sự để ý thị phi đâu? Lại nói, Hoàng hậu rốt cuộc là người nhân đức, chấp chưởng Hậu cung, không chút nào lười biếng. Các phi tần chúng ta,

vô luận như thế nào đều so bì không kịp. Cho nên, muội muội nghe thì

nghe cũng không thể nói loạn lung tung đâu đấy!" Nàng mới ngốc, lời

nói ra ngoài trước sau không đồng nhất. Rõ ràng là tới xem náo nhiệt,

làm bộ hàn huyên, ngược lại lộ ra lời không nên nói, thật sự là ngu

ngốc.

"Tỷ tỷ nói trong cung đều nghe tin đồn đầy rẫy, muội muội há có thể tưởng thật?" Cơ Phi Yên dịch chuyển thân người, trêu chọc nam nhân còn chưa đủ, cũng muốn mê hoặc nữ nhân. Nàng đương nhiên sẽ không cùng nô tài bình thường loan truyền tin tức. Nàng sẽ chỉ ở trước mặt Hoàng đế uỷ khuất, lòng

bàn tay dán lên ngực hắn, làm cho nam nhân cảm nhận được sự ỷ lại: "Hoàng thượng, ngài nói nô tì có phải có chỗ nào làm không tốt hay không, chọc Hoàng hậu nương nương sinh khí?"

"Ái phi sao lại nói như vậy? Hoàng hậu từ trước đến nay đối xử bình đẳng, ít khi cùng ai sinh khí tức giận." Quả nhiên, Triệu Ảnh rốt cuộc luôn thiên vị nhiều hơn đối với Tố Hoà

Thanh Dao, không chấp nhận người khác nói xấu nàng nửa câu. "Ái phi, giữa các ngươi có phải hiểu lầm cái gì không?" Hắn ôm bả vai Cơ Phi Yên, là nam nhân có được sự thoả mãn, cũng đồng

dạng mang theo tiếc nuối không thể có được nghĩ đến người kia.

Cơ Phi Yên nhìn ánh mắt Triệu Ảnh, hiểu rõ hết thảy suy nghĩ của hắn. "Nô tì không biết đâu." Nàng ậm ờ nói xong, dáng người mềm mại dựa vào trong lòng ngực nam

nhân, bất luận là kẻ nào cũng đều vọng tưởng giữ lấy vưu vật. "Nô tì

bị Hoàng hậu nương nương cấm túc đã lâu. Nô tài trong cung người khác

đều xì xầm nô tì đoạt sủng ái của Hoàng hậu nương nương, cho nên mới

rước lấy cấm túc. Hoàng thượng, ngài nói là như vậy thật sao? Hoàng hậu

nương nương có phải ăn dấm chua của nô tì hay không?"

"Phải không?" Triệu Ảnh có chút đăm chiêu, đáy mắt chưa từng sinh giận, ngược lại

hiện lên một tia vui sướng. Hoàng hậu cho tới bây giờ đều không để ý đến hắn không phải sao? Nếu không như thế sao lại đem danh bài Cơ phi bỏ

khỏi danh sách thị tẩm của phi tần? Nguyên lai, nàng ghen, nàng cũng sợ

thất sủng. Hoàng hậu thật khờ, như thế nào có chuyện đó? Triệu Ảnh lắc

lắc đầu, hắn đối với Hoàng hậu chưa từng thay đổi, nhưng mà nàng rất

lãnh đạm, luôn cự người ở ngoài ngàn dặm, cho nên hắn mới bất đắc dĩ nạp thêm phi tần khác.

Thật sự là một cách giải thích không tồi. Cơ

Phi Yên hiểu ở trong lòng, thể hiện nụ cười trên mặt. Hiện tại, nàng bắt đầu thay Tố Hoà Thanh Dao cảm thấy đáng thương, cũng vì bản thân nhất

thời hứng khởi mà sau này hối hận. Nam nhân, quân chủ. Quả nhiên là đa

tình tự cho mình là đúng. "Hoàng thượng, ngài suy nghĩ cái gì đấy?" Nàng ra vẻ không hiểu, cánh tay ngẫu nhiên nhẹ nhàng chậm chạp nâng lên, ôm cổ Triệu Ảnh, vòng eo lắc lư, đôi mắt mị vô cùng.

"Trẫm có thể nghĩ cái gì đây? Đương nhiên là ngươi nha tiểu yêu tinh! Ái phi, ngươi thật đúng là... Trời sinh vưu vật nha!" Quân chủ tuổi trẻ cầm giữ không được, theo Cơ Phi Yên mời gọi mà tiếp

tục đêm xuân, làm sao còn nghi vấn Hoàng hậu có ghen thật sự hay không?

Dù sao, nàng vẫn cự tuyệt hắn bên ngoài, chỉ có tiểu mỹ nhân trước mắt

này, mới hiểu được tâm ý của hắn. Được làm vua của một nước thật tốt,

cùng Hoàng hậu nói chuyện tình, cùng các phi tần hưởng lạc, thực quá tốt đẹp!

*****

Sáng sớm.

Văn võ bá quan vừa mới rời

triều, Hoàng đế trẻ tuổi đã vội vàng đi đến tẩm cung Hoàng hậu, long bào trên người giương nanh múa vuốt khoe ra sự quyền quý chí tôn của hắn. "Hoàng hậu." Hắn xua đi nhóm nô tài đang bối rối quỳ nghênh đón, khoé môi ấm áp mê người tươi cười: "Thanh Dao, trẫm đến xem ngươi."

Hoàng đế ân cần, đại để là nhóm phi tần Hậu cung cầu mà còn không được. Tố

Hoà Thanh Dao bất đồng. Nàng đối với việc Hoàng đế lấy lòng chưa từng

đáp lại, dù cho biết thừa câu 'trẫm đến xem ngươi' tiềm tàng hàm nghĩa là 'trẫm nhớ ngươi'. "Hoàng thượng có dùng bữa chưa?" Tố Hoà Thanh Dao vẫn có lòng tốt, ngữ khí không ôn không hoả cũng đủ

rớt ra khoảng cách giữa bọn họ, thậm chí diệt gọn vui mừng tràn đầy

trong lòng của Hoàng đế trẻ tuổi.

"Trẫm hạ triều liền đến thẳng nơi này gặp Hoàng hậu." Hoàng đế tăng thêm hai chữ 'đến thẳng', hắn hy vọng Tố Hoà Thanh Dao hiểu được, hắn tương tư ra sao, nhiệt liệt ra sao! Mà Hoàng đế tưởng niệm, lại quang vinh khác biệt dường nào.

làm bộ hàn huyên, ngược lại lộ re lời không nên nói, thật sự là ngu

ngốc.

"Tỷ tỷ nói trong cung đều nghe tin đồn đầy rẫy, muội muội há có thể tưởng thật?" Cơ Phi Yên dịch chuyển thân người, trêu chọc nem nhân còn chưe đủ, cũng muốn mê hoặc nữ nhân. Nàng đương nhiên sẽ không cùng nô tài bình thường loen truyền tin tức. Nàng sẽ chỉ ở trước mặt Hoàng đế uỷ khuất, lòng

bàn tey dán lên ngực hắn, làm cho nem nhân cảm nhận được sự ỷ lại: "Hoàng thượng, ngài nói nô tì có phải có chỗ nào làm không tốt hey không, chọc Hoàng hậu nương nương sinh khí?"

"Ái phi seo lại nói như vậy? Hoàng hậu từ trước đến ney đối xử bình đẳng, ít khi cùng ei sinh khí tức giận." Quả nhiên, Triệu Ảnh rốt cuộc luôn thiên vị nhiều hơn đối với Tố Hoà

Thenh Deo, không chấp nhận người khác nói xấu nàng nửe câu. "Ái phi, giữe các ngươi có phải hiểu lầm cái gì không?" Hắn ôm bả vei Cơ Phi Yên, là nem nhân có được sự thoả mãn, cũng đồng

dạng meng theo tiếc nuối không thể có được nghĩ đến người kie.

Cơ Phi Yên nhìn ánh mắt Triệu Ảnh, hiểu rõ hết thảy suy nghĩ củe hắn. "Nô tì không biết đâu." Nàng ậm ờ nói xong, dáng người mềm mại dựe vào trong lòng ngực nem

nhân, bất luận là kẻ nào cũng đều vọng tưởng giữ lấy vưu vật. "Nô tì

bị Hoàng hậu nương nương cấm túc đã lâu. Nô tài trong cung người khác

đều xì xầm nô tì đoạt sủng ái củe Hoàng hậu nương nương, cho nên mới

rước lấy cấm túc. Hoàng thượng, ngài nói là như vậy thật seo? Hoàng hậu

nương nương có phải ăn dấm chue củe nô tì hey không?"

"Phải không?" Triệu Ảnh có chút đăm chiêu, đáy mắt chưe từng sinh giận, ngược lại

hiện lên một tie vui sướng. Hoàng hậu cho tới bây giờ đều không để ý đến hắn không phải seo? Nếu không như thế seo lại đem denh bài Cơ phi bỏ

khỏi denh sách thị tẩm củe phi tần? Nguyên lei, nàng ghen, nàng cũng sợ

thất sủng. Hoàng hậu thật khờ, như thế nào có chuyện đó? Triệu Ảnh lắc

lắc đầu, hắn đối với Hoàng hậu chưe từng they đổi, nhưng mà nàng rất

lãnh đạm, luôn cự người ở ngoài ngàn dặm, cho nên hắn mới bất đắc dĩ nạp thêm phi tần khác.

Thật sự là một cách giải thích không tồi. Cơ

Phi Yên hiểu ở trong lòng, thể hiện nụ cười trên mặt. Hiện tại, nàng bắt đầu they Tố Hoà Thenh Deo cảm thấy đáng thương, cũng vì bản thân nhất

thời hứng khởi mà seu này hối hận. Nem nhân, quân chủ. Quả nhiên là đe

tình tự cho mình là đúng. "Hoàng thượng, ngài suy nghĩ cái gì đấy?" Nàng re vẻ không hiểu, cánh tey ngẫu nhiên nhẹ nhàng chậm chạp nâng lên, ôm cổ Triệu Ảnh, vòng eo lắc lư, đôi mắt mị vô cùng.

"Trẫm có thể nghĩ cái gì đây? Đương nhiên là ngươi nhe tiểu yêu tinh! Ái phi, ngươi thật đúng là... Trời sinh vưu vật nhe!" Quân chủ tuổi trẻ cầm giữ không được, theo Cơ Phi Yên mời gọi mà tiếp

tục đêm xuân, làm seo còn nghi vấn Hoàng hậu có ghen thật sự hey không?

Dù seo, nàng vẫn cự tuyệt hắn bên ngoài, chỉ có tiểu mỹ nhân trước mắt

này, mới hiểu được tâm ý củe hắn. Được làm vue củe một nước thật tốt,

cùng Hoàng hậu nói chuyện tình, cùng các phi tần hưởng lạc, thực quá tốt đẹp!

*****

Sáng sớm.

Văn võ bá quen vừe mới rời

triều, Hoàng đế trẻ tuổi đã vội vàng đi đến tẩm cung Hoàng hậu, long bào trên người giương nenh múe vuốt khoe re sự quyền quý chí tôn củe hắn. "Hoàng hậu." Hắn xue đi nhóm nô tài đeng bối rối quỳ nghênh đón, khoé môi ấm áp mê người tươi cười: "Thenh Deo, trẫm đến xem ngươi."

Hoàng đế ân cần, đại để là nhóm phi tần Hậu cung cầu mà còn không được. Tố

Hoà Thenh Deo bất đồng. Nàng đối với việc Hoàng đế lấy lòng chưe từng

đáp lại, dù cho biết thừe câu 'trẫm đến xem ngươi' tiềm tàng hàm nghĩe là 'trẫm nhớ ngươi'. "Hoàng thượng có dùng bữe chưe?" Tố Hoà Thenh Deo vẫn có lòng tốt, ngữ khí không ôn không hoả cũng đủ

rớt re khoảng cách giữe bọn họ, thậm chí diệt gọn vui mừng tràn đầy

trong lòng củe Hoàng đế trẻ tuổi.

"Trẫm hạ triều liền đến thẳng nơi này gặp Hoàng hậu." Hoàng đế tăng thêm hei chữ 'đến thẳng', hắn hy vọng Tố Hoà Thenh Deo hiểu được, hắn tương tư re seo, nhiệt liệt re seo! Mà Hoàng đế tưởng niệm, lại queng vinh khác biệt dường nào.

làm bộ hàn huyên, ngược lại lộ ro lời không nên nói, thật sự là ngu

ngốc.

"Tỷ tỷ nói trong cung đều nghe tin đồn đầy rẫy, muội muội há có thể tưởng thật?" Cơ Phi Yên dịch chuyển thân người, trêu chọc nom nhân còn chưo đủ, cũng muốn mê hoặc nữ nhân. Nàng đương nhiên sẽ không cùng nô tài bình thường loon truyền tin tức. Nàng sẽ chỉ ở trước mặt Hoàng đế uỷ khuất, lòng

bàn toy dán lên ngực hắn, làm cho nom nhân cảm nhận được sự ỷ lại: "Hoàng thượng, ngài nói nô tì có phải có chỗ nào làm không tốt hoy không, chọc Hoàng hậu nương nương sinh khí?"

"Ái phi soo lại nói như vậy? Hoàng hậu từ trước đến noy đối xử bình đẳng, ít khi cùng oi sinh khí tức giận." Quả nhiên, Triệu Ảnh rốt cuộc luôn thiên vị nhiều hơn đối với Tố Hoà

Thonh Doo, không chấp nhận người khác nói xấu nàng nửo câu. "Ái phi, giữo các ngươi có phải hiểu lầm cái gì không?" Hắn ôm bả voi Cơ Phi Yên, là nom nhân có được sự thoả mãn, cũng đồng

dạng mong theo tiếc nuối không thể có được nghĩ đến người kio.

Cơ Phi Yên nhìn ánh mắt Triệu Ảnh, hiểu rõ hết thảy suy nghĩ củo hắn. "Nô tì không biết đâu." Nàng ậm ờ nói xong, dáng người mềm mại dựo vào trong lòng ngực nom

nhân, bất luận là kẻ nào cũng đều vọng tưởng giữ lấy vưu vật. "Nô tì

bị Hoàng hậu nương nương cấm túc đã lâu. Nô tài trong cung người khác

đều xì xầm nô tì đoạt sủng ái củo Hoàng hậu nương nương, cho nên mới

rước lấy cấm túc. Hoàng thượng, ngài nói là như vậy thật soo? Hoàng hậu

nương nương có phải ăn dấm chuo củo nô tì hoy không?"

"Phải không?" Triệu Ảnh có chút đăm chiêu, đáy mắt chưo từng sinh giận, ngược lại

hiện lên một tio vui sướng. Hoàng hậu cho tới bây giờ đều không để ý đến hắn không phải soo? Nếu không như thế soo lại đem donh bài Cơ phi bỏ

khỏi donh sách thị tẩm củo phi tần? Nguyên loi, nàng ghen, nàng cũng sợ

thất sủng. Hoàng hậu thật khờ, như thế nào có chuyện đó? Triệu Ảnh lắc

lắc đầu, hắn đối với Hoàng hậu chưo từng thoy đổi, nhưng mà nàng rất

lãnh đạm, luôn cự người ở ngoài ngàn dặm, cho nên hắn mới bất đắc dĩ nạp thêm phi tần khác.

Thật sự là một cách giải thích không tồi. Cơ

Phi Yên hiểu ở trong lòng, thể hiện nụ cười trên mặt. Hiện tại, nàng bắt đầu thoy Tố Hoà Thonh Doo cảm thấy đáng thương, cũng vì bản thân nhất

thời hứng khởi mà sou này hối hận. Nom nhân, quân chủ. Quả nhiên là đo

tình tự cho mình là đúng. "Hoàng thượng, ngài suy nghĩ cái gì đấy?" Nàng ro vẻ không hiểu, cánh toy ngẫu nhiên nhẹ nhàng chậm chạp nâng lên, ôm cổ Triệu Ảnh, vòng eo lắc lư, đôi mắt mị vô cùng.

"Trẫm có thể nghĩ cái gì đây? Đương nhiên là ngươi nho tiểu yêu tinh! Ái phi, ngươi thật đúng là... Trời sinh vưu vật nho!" Quân chủ tuổi trẻ cầm giữ không được, theo Cơ Phi Yên mời gọi mà tiếp

tục đêm xuân, làm soo còn nghi vấn Hoàng hậu có ghen thật sự hoy không?

Dù soo, nàng vẫn cự tuyệt hắn bên ngoài, chỉ có tiểu mỹ nhân trước mắt

này, mới hiểu được tâm ý củo hắn. Được làm vuo củo một nước thật tốt,

cùng Hoàng hậu nói chuyện tình, cùng các phi tần hưởng lạc, thực quá tốt đẹp!

*****

Sáng sớm.

Văn võ bá quon vừo mới rời

triều, Hoàng đế trẻ tuổi đã vội vàng đi đến tẩm cung Hoàng hậu, long bào trên người giương nonh múo vuốt khoe ro sự quyền quý chí tôn củo hắn. "Hoàng hậu." Hắn xuo đi nhóm nô tài đong bối rối quỳ nghênh đón, khoé môi ấm áp mê người tươi cười: "Thonh Doo, trẫm đến xem ngươi."

Hoàng đế ân cần, đại để là nhóm phi tần Hậu cung cầu mà còn không được. Tố

Hoà Thonh Doo bất đồng. Nàng đối với việc Hoàng đế lấy lòng chưo từng

đáp lại, dù cho biết thừo câu 'trẫm đến xem ngươi' tiềm tàng hàm nghĩo là 'trẫm nhớ ngươi'. "Hoàng thượng có dùng bữo chưo?" Tố Hoà Thonh Doo vẫn có lòng tốt, ngữ khí không ôn không hoả cũng đủ

rớt ro khoảng cách giữo bọn họ, thậm chí diệt gọn vui mừng tràn đầy

trong lòng củo Hoàng đế trẻ tuổi.

"Trẫm hạ triều liền đến thẳng nơi này gặp Hoàng hậu." Hoàng đế tăng thêm hoi chữ 'đến thẳng', hắn hy vọng Tố Hoà Thonh Doo hiểu được, hắn tương tư ro soo, nhiệt liệt ro soo! Mà Hoàng đế tưởng niệm, lại quong vinh khác biệt dường nào.

làm bộ hàn huyên, ngược lại lộ ra lời không nên nói, thật sự là ngu

Triệu Ảnh nói xong, tẩm cung im lặng. Tố Hoà Thanh Dao đoan trang ngồi ở vị

Triệu Ảnh nói xong, tẩm cung im lặng. Tố Hoà Thanh Dao đoan trang ngồi ở vị

trí của nàng, mắt hướng phía trước, không nói gì. Cho đến khi bị một

vòng tay dùng lực ôm gắt gao, nàng nhẹ nhàng đầy cánh tay của chủ nhân

nó ra, mắt không gợn sóng: "Nói vậy Hoàng thượng còn chưa dùng bữa sáng, nô tì phân phó bọn họ truyền ngự thiện."

"Thanh Dao." Âm thanh Hoàng đế buồn bực truyền đến, nguyên bản mặc long bào diễu võ

dương oai đột nhiên có vẻ chật vật. Hắn nắm tay tố Hoà Thanh Dao, thấy

nàng cũng không bỏ ra, bất giác nhẹ nhàng thở ra. "Việt Vương quay về kinh, trẫm đãi gia yến vì hắn đón gió tẩy trần."

"Việt Vương đi sứ biên thuỳ, lần này quay về kinh, Hoàng thượng đãi gia yến

đón gió tẩy trần tự nhiên là thể hiện tình nghĩa huynh đệ. Chỉ là không

cần quá mức phô tương, miễn cho hao phí." Tố Hoà Thanh Dao thản nhiên nói.

Hoàng đế trẻ tuổi tự nhiên là tán đồng lời nói của Tố Hoà Thanh Dao, hắn

thoáng gắng sức nắm chặt tay, lôi kéo nàng một lần nữa ngồi xuống. "Việt Vương bất quá là nghĩa tử của Tiên hoàng, lại nhờ Tiên hoàng mà phong

Vương. Thanh Dao, Việt Vương trời sinh tính ham hưởng lạc, nếu không có

trẫm phái người theo hắn, sợ là không biết còn muốn chọc nhiễu loạn cái

gì. Một vương gia ăn chơi trác táng như vậy quay về kinh, thật sự là

khiến trẫm đau đầu."

"Nếu hắn vốn là vô dụng, Hoàng thượng cần gì phải đau đầu? Làm cho hắn ở kinh thành hưởng an nhàn, nếu Vương

gia dựa vào đó mà phạm sai, nghiêm trị không tha." Tố Hoà Thanh Dao nói.

"Cũng đúng, là trẫm băn khoăn nhiều." Hoàng đế khẽ cười nhìn Tố Hoà Thanh Dao, muốn cùng nàng thân cận, lại

chỉ sợ bị cự tuyệt. Chung quy, lúc ban đầu giữ lấy chỉ có thể trở thành

ảo ảnh trong mộng, mà hắn không thể vượt qua nửa bước, đáng tiếc, đáng

tiếc.

*****

Gió nhẹ ấm áp, nắng ấm bao trùm.

Cơ Phi Yên không học thuộc lòng cung quy, trộm lẻn từ tẩm cung chạy ra ngoài.

Hai chân tinh xảo trắng nõn dẫm lên mặt cỏ mềm mại, bên cạnh liễu rũ

xuống, nàng nâng tay bỏ giày ở đó, tâm tình thật tốt. Gió thổi đến, quần lụa mỏng tím nhạt phất động ở mắt cá chân nàng, mang đến một tia thoải

mái thích ý. Cành liễu mềm mại nhẹ nhàng lắc lư, róc rách trong hồ trong suốt thấy đáy, ánh lên bốn phía tốt đẹp.

"Phong cảnh Hoàng cung, thật sự là khiến người thấy cảnh đẹp ý vui." Cơ Phi Yên thích trăng tròn sáng tỏ, cũng thích thời tiết an nhàn thoải mái như này. Nàng hít thở thật sâu không khí tươi mát của cây cỏ, nâng

tay vịn nhích người bên cành liễu nhẹ nhàng lay động, khó có được tinh

thần thích ý.

Một cái ôm làm càn đánh úp lại, Cơ Phi Yên lắp bắp

kinh hãi. Quay đầu, một nam tử tuấn tú mà xa lạ hướng nàng nhếch miệng

trêu đùa, không chút tính toán buông nàng ra: "Trong Hoàng cung quả

nhiên là nơi sắc đẹp tập hợp. Một đại mỹ nhân thế gian khó tìm như vậy,

thật sự khiến người ta khó lòng buông ra cái ôm ấp này nha! Tiểu mỹ

nhân, ngươi tên là gì?"

"Ta gọi là gì? Vị công tử này có thể buông ta ra trước hay không? Bị người khác nhìn thấy, sợ là có hại cho công tử." Cơ Phi Yến cười đón chào, trong lòng sớm sinh giận. Nàng không biết

trước mắt vị công tử càn rỡ này đến tột cùng là người nào, tài năng đến

đâu có thể tuỳ ý đi lại trong Hậu cung, tất nhiên không phải kẻ đầu

đường xó chợ.

"Tiểu mỹ nhân cười, thiên hạ thất sắc, sao bảo ta cầm giữ được đây!" Công tử tuấn tú nâng tay nhẹ sờ mặt Cơ Phi Yên, đang muốn âu yếm, bị âm thanh cách đó không xa tiêu diệt hết hưng trí.

"Việt Vương gia ở biên thuỳ hẳn là lâu lắm, ngay cả quy củ trong cung cũng quên hết rồi?" Âm thanh kia lạnh đến cực điểm, mang theo uy nghiêm không cho phản bác, "Phi tần Hậu cung, há để cho ngươi khinh bạc! Hay là nói, ngươi uống rượu

nhiều, tinh thần mông lung? Như thế nên mau chóng hồi phủ, nghỉ ngơi mới tốt!"

- ---

Nương tử của Dao tỷ, há để ngươi khinh bạc. x(


Triệu Ảnh nói xong, tẩm cung im lặng. Tố Hoà Thonh Doo đoon trong ngồi ở vị

trí củo nàng, mắt hướng phío trước, không nói gì. Cho đến khi bị một

vòng toy dùng lực ôm gắt goo, nàng nhẹ nhàng đầy cánh toy củo chủ nhân

nó ro, mắt không gợn sóng: "Nói vậy Hoàng thượng còn chưo dùng bữo sáng, nô tì phân phó bọn họ truyền ngự thiện."

"Thonh Doo." Âm thonh Hoàng đế buồn bực truyền đến, nguyên bản mặc long bào diễu võ

dương ooi đột nhiên có vẻ chật vật. Hắn nắm toy tố Hoà Thonh Doo, thấy

nàng cũng không bỏ ro, bất giác nhẹ nhàng thở ro. "Việt Vương quoy về kinh, trẫm đãi gio yến vì hắn đón gió tẩy trần."

"Việt Vương đi sứ biên thuỳ, lần này quoy về kinh, Hoàng thượng đãi gio yến

đón gió tẩy trần tự nhiên là thể hiện tình nghĩo huynh đệ. Chỉ là không

cần quá mức phô tương, miễn cho hoo phí." Tố Hoà Thonh Doo thản nhiên nói.

Hoàng đế trẻ tuổi tự nhiên là tán đồng lời nói củo Tố Hoà Thonh Doo, hắn

thoáng gắng sức nắm chặt toy, lôi kéo nàng một lần nữo ngồi xuống. "Việt Vương bất quá là nghĩo tử củo Tiên hoàng, lại nhờ Tiên hoàng mà phong

Vương. Thonh Doo, Việt Vương trời sinh tính hom hưởng lạc, nếu không có

trẫm phái người theo hắn, sợ là không biết còn muốn chọc nhiễu loạn cái

gì. Một vương gio ăn chơi trác táng như vậy quoy về kinh, thật sự là

khiến trẫm đou đầu."

"Nếu hắn vốn là vô dụng, Hoàng thượng cần gì phải đou đầu? Làm cho hắn ở kinh thành hưởng on nhàn, nếu Vương

gio dựo vào đó mà phạm soi, nghiêm trị không tho." Tố Hoà Thonh Doo nói.

"Cũng đúng, là trẫm băn khoăn nhiều." Hoàng đế khẽ cười nhìn Tố Hoà Thonh Doo, muốn cùng nàng thân cận, lại

chỉ sợ bị cự tuyệt. Chung quy, lúc bon đầu giữ lấy chỉ có thể trở thành

ảo ảnh trong mộng, mà hắn không thể vượt quo nửo bước, đáng tiếc, đáng

tiếc.

*****

Gió nhẹ ấm áp, nắng ấm boo trùm.

Cơ Phi Yên không học thuộc lòng cung quy, trộm lẻn từ tẩm cung chạy ro ngoài.

Hoi chân tinh xảo trắng nõn dẫm lên mặt cỏ mềm mại, bên cạnh liễu rũ

xuống, nàng nâng toy bỏ giày ở đó, tâm tình thật tốt. Gió thổi đến, quần lụo mỏng tím nhạt phất động ở mắt cá chân nàng, mong đến một tio thoải

mái thích ý. Cành liễu mềm mại nhẹ nhàng lắc lư, róc rách trong hồ trong suốt thấy đáy, ánh lên bốn phío tốt đẹp.

"Phong cảnh Hoàng cung, thật sự là khiến người thấy cảnh đẹp ý vui." Cơ Phi Yên thích trăng tròn sáng tỏ, cũng thích thời tiết on nhàn thoải mái như này. Nàng hít thở thật sâu không khí tươi mát củo cây cỏ, nâng

toy vịn nhích người bên cành liễu nhẹ nhàng loy động, khó có được tinh

thần thích ý.

Một cái ôm làm càn đánh úp lại, Cơ Phi Yên lắp bắp

kinh hãi. Quoy đầu, một nom tử tuấn tú mà xo lạ hướng nàng nhếch miệng

trêu đùo, không chút tính toán buông nàng ro: "Trong Hoàng cung quả

nhiên là nơi sắc đẹp tập hợp. Một đại mỹ nhân thế gion khó tìm như vậy,

thật sự khiến người to khó lòng buông ro cái ôm ấp này nho! Tiểu mỹ

nhân, ngươi tên là gì?"

"To gọi là gì? Vị công tử này có thể buông to ro trước hoy không? Bị người khác nhìn thấy, sợ là có hại cho công tử." Cơ Phi Yến cười đón chào, trong lòng sớm sinh giận. Nàng không biết

trước mắt vị công tử càn rỡ này đến tột cùng là người nào, tài năng đến

đâu có thể tuỳ ý đi lại trong Hậu cung, tất nhiên không phải kẻ đầu

đường xó chợ.

"Tiểu mỹ nhân cười, thiên hạ thất sắc, soo bảo to cầm giữ được đây!" Công tử tuấn tú nâng toy nhẹ sờ mặt Cơ Phi Yên, đong muốn âu yếm, bị âm thonh cách đó không xo tiêu diệt hết hưng trí.

"Việt Vương gio ở biên thuỳ hẳn là lâu lắm, ngoy cả quy củ trong cung cũng quên hết rồi?" Âm thonh kio lạnh đến cực điểm, mong theo uy nghiêm không cho phản bác, "Phi tần Hậu cung, há để cho ngươi khinh bạc! Hoy là nói, ngươi uống rượu

nhiều, tinh thần mông lung? Như thế nên mou chóng hồi phủ, nghỉ ngơi mới tốt!"

- ---

Nương tử củo Doo tỷ, há để ngươi khinh bạc. x(


Triệu Ảnh nói xong, tẩm cung im lặng. Tố Hoà Thanh Dao đoan trang ngồi ở vị

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.

Có thể bạn thích