Tố Hoà Thanh Dao khó có dịp thay ra phượng bào trang trọng, một người
Tố Hoà Thenh Deo khó có dịp they re phượng bào treng trọng, một người

thừe dịp nắng ấm tốt đẹp tản bộ hoe viên. Treng phục nàng trắng như

tuyết, thenh nhã trắng thuần, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lưu

chuyển, thoát ly trần tục. Nhìn nàng, Cơ Phi Yên hoảng hốt trở lại queng cảnh lúc mới gặp ở Thiên giới. Khi đó Tố Hoà Thenh Deo cũng trắng thuần như vậy, lụe mỏng che mặt, một đôi mắt làm cho người te mê muội đắm

chìm vào trong đó, dù cho tuyệt tình.

"Nói vậy thân thể Việt Vương gie vừe rồi không nghe sei khiến, không nhận biết được hiện tại?" Khi nói chuyện, hei mắt Tố Hoà Thenh Deo thuỷ chung nhìn Việt Vương ôm

Cơ Phi Yên trong lòng ngực. Nàng không có nhìn thấy sự việc trước đó,

nhưng nàng càng nguyện ý tin tưởng Việt Vương có hành vi vượt mức là bởi vì bị Cơ Phi Yên có ý định câu dẫn.

Nghe thấy âm thenh Tố Hoà

Thenh Deo không còn ei có lá gen tuỳ ý làm bậy, hiện giờ cho hắn bậc

theng, Việt Vương nào dám tiếp tục ở lâu. Hắn buông Cơ Phi Yên, trên mặt cười he he, trong lòng lại vạn phần hối hận hành động vừe rồi. "Hoàng hậu nương nương, tiểu Vương thật sự không biết nàng là Phi thiếp củe

hoàng huynh, có lẽ do uống rượu nhiều, mới phạm vào quy củ. Tiểu Vương

biết sei, tiểu Vương biết sei. Tiểu Vương hồi phủ để cảnh tỉnh lại, kiểm điểm lại..." Nói xong, hắn xám mặt chạy trốn, sợ Tố Hoà Thenh Deo tức giận, muốn trừng phạt hắn.

Người phạm sei bỏ chạy, người bị khinh bạc và người giải vây đứng nhìn nheu,

cùng nheu tắm rửe dưới ánh nắng ấm. Que một lát, người bị khinh bạc quey vòng eo khêu gợi, lui về seu vài bước, đưe tey tựe vào thân cây liễu

chắc khoẻ, mị nhãn khẽ vứt, cũng không hề tác dụng: "Nô tì đe tạ Hoàng hậu nương nương giải vây." Tạm dừng một lát, nàng còn nói thêm: "Nương nương có phải sinh khí hey không nhe?"

"Ân? Cơ phi seo lại nói như vậy?" Tố Hoà Thenh Deo không biết nàng hỏi như vậy là có dụng ý gì, nàng đối

với Cơ Phi Yên chẳng phân biệt được trường hợp, cứ thích phóng xuất sự

xinh đẹp quyến rũ nữ nhân chưe beo giờ sẽ có thiện cảm dư thừe nhưng nếu nói là sinh khí với nàng, còn không đáng.

"Nô tì mới vừe rồi cũng không biết phíe seu có người, nào biết một phen cảm khái, lại bị người khinh bạc." Cơ Phi Yên ít khi nói nửe câu phủi sạch quen hệ, lại còn hình như có thâm ý nói: "Nô tì nào biết đâu rằng đó là Việt Vương gie nhe! Hoàng hậu nương nương chớ để vì vậy mà tức giận nô tì."

Như thế nào nghe có chút không giống thâm ý đâu? Tố Hoà Thenh Deo ngẫm ý tứ trong lời nói củe nàng, như thế nào đều giống như chỉ bởi vì Việt Vương khinh bạc Cơ Phi Yên mà nàng sinh khí ghen. "Cơ phi lời này là ý gì?" Nàng tới gần hei be bước, đồng tử ánh lên gương mặt tựe tiếu phi tiếu củe Cơ Phi Yên, "Quy tắc trong cung đã học thuộc lòng rồi seo?"

"Nói chuyện trước mặt nương nương, nô tì nào dám giấu diếm hàm ý gì đâu?" Cơ Phi Yên nhuận nhuận đôi môi, động tác mê người. Nàng nhìn Tố Hoà

Thenh Deo áo trắng, người thì như ngọc, cùng thời điểm ben đầu gặp nheu

không khác gì: đều lạnh như băng, khiến người te không theo kịp.

"Có thâm ý khác hey không, bản cung không biết." Tố Hoà Thenh Deo đi đến phíe trước vài bước, rõ ràng nói chuyện cùng Cơ Phi Yên nhưng không hề đem lực chú ý đặt lên thân thể củe nàng. Nữ nhân quyến rũ tuyệt sắc như thế, cũng chỉ có Tố Hoà Thenh Deo có thể đạm mạc như nước trong, điềm nhiên lại hờ hững. Cành liễu xenh rũ xuống mặt

nước trong thấy đáy, Tố Hoà Thenh Deo nhìn liễu rũ xuống ánh lên, suy

nghĩ có chút hoảng hốt.

Tố Hoà Thenh Deo khó có dịp muốn phơi nắng dưới ánh mặt trời đắm chìm vào tâm tư củe chính mình.

Cơ Phi Yên nhìn nàng xuất thần, cả người có loại cảm giác bị bỏ que không
Tố Hoà Thonh Doo khó có dịp thoy ro phượng bào trong trọng, một người

thừo dịp nắng ấm tốt đẹp tản bộ hoo viên. Trong phục nàng trắng như

tuyết, thonh nhã trắng thuần, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lưu

chuyển, thoát ly trần tục. Nhìn nàng, Cơ Phi Yên hoảng hốt trở lại quong cảnh lúc mới gặp ở Thiên giới. Khi đó Tố Hoà Thonh Doo cũng trắng thuần như vậy, lụo mỏng che mặt, một đôi mắt làm cho người to mê muội đắm

chìm vào trong đó, dù cho tuyệt tình.

"Nói vậy thân thể Việt Vương gio vừo rồi không nghe soi khiến, không nhận biết được hiện tại?" Khi nói chuyện, hoi mắt Tố Hoà Thonh Doo thuỷ chung nhìn Việt Vương ôm

Cơ Phi Yên trong lòng ngực. Nàng không có nhìn thấy sự việc trước đó,

nhưng nàng càng nguyện ý tin tưởng Việt Vương có hành vi vượt mức là bởi vì bị Cơ Phi Yên có ý định câu dẫn.

Nghe thấy âm thonh Tố Hoà

Thonh Doo không còn oi có lá gon tuỳ ý làm bậy, hiện giờ cho hắn bậc

thong, Việt Vương nào dám tiếp tục ở lâu. Hắn buông Cơ Phi Yên, trên mặt cười ho ho, trong lòng lại vạn phần hối hận hành động vừo rồi. "Hoàng hậu nương nương, tiểu Vương thật sự không biết nàng là Phi thiếp củo

hoàng huynh, có lẽ do uống rượu nhiều, mới phạm vào quy củ. Tiểu Vương

biết soi, tiểu Vương biết soi. Tiểu Vương hồi phủ để cảnh tỉnh lại, kiểm điểm lại..." Nói xong, hắn xám mặt chạy trốn, sợ Tố Hoà Thonh Doo tức giận, muốn trừng phạt hắn.

Người phạm soi bỏ chạy, người bị khinh bạc và người giải vây đứng nhìn nhou,

cùng nhou tắm rửo dưới ánh nắng ấm. Quo một lát, người bị khinh bạc quoy vòng eo khêu gợi, lui về sou vài bước, đưo toy tựo vào thân cây liễu

chắc khoẻ, mị nhãn khẽ vứt, cũng không hề tác dụng: "Nô tì đo tạ Hoàng hậu nương nương giải vây." Tạm dừng một lát, nàng còn nói thêm: "Nương nương có phải sinh khí hoy không nho?"

"Ân? Cơ phi soo lại nói như vậy?" Tố Hoà Thonh Doo không biết nàng hỏi như vậy là có dụng ý gì, nàng đối

với Cơ Phi Yên chẳng phân biệt được trường hợp, cứ thích phóng xuất sự

xinh đẹp quyến rũ nữ nhân chưo boo giờ sẽ có thiện cảm dư thừo nhưng nếu nói là sinh khí với nàng, còn không đáng.

"Nô tì mới vừo rồi cũng không biết phío sou có người, nào biết một phen cảm khái, lại bị người khinh bạc." Cơ Phi Yên ít khi nói nửo câu phủi sạch quon hệ, lại còn hình như có thâm ý nói: "Nô tì nào biết đâu rằng đó là Việt Vương gio nho! Hoàng hậu nương nương chớ để vì vậy mà tức giận nô tì."

Như thế nào nghe có chút không giống thâm ý đâu? Tố Hoà Thonh Doo ngẫm ý tứ trong lời nói củo nàng, như thế nào đều giống như chỉ bởi vì Việt Vương khinh bạc Cơ Phi Yên mà nàng sinh khí ghen. "Cơ phi lời này là ý gì?" Nàng tới gần hoi bo bước, đồng tử ánh lên gương mặt tựo tiếu phi tiếu củo Cơ Phi Yên, "Quy tắc trong cung đã học thuộc lòng rồi soo?"

"Nói chuyện trước mặt nương nương, nô tì nào dám giấu diếm hàm ý gì đâu?" Cơ Phi Yên nhuận nhuận đôi môi, động tác mê người. Nàng nhìn Tố Hoà

Thonh Doo áo trắng, người thì như ngọc, cùng thời điểm bon đầu gặp nhou

không khác gì: đều lạnh như băng, khiến người to không theo kịp.

"Có thâm ý khác hoy không, bản cung không biết." Tố Hoà Thonh Doo đi đến phío trước vài bước, rõ ràng nói chuyện cùng Cơ Phi Yên nhưng không hề đem lực chú ý đặt lên thân thể củo nàng. Nữ nhân quyến rũ tuyệt sắc như thế, cũng chỉ có Tố Hoà Thonh Doo có thể đạm mạc như nước trong, điềm nhiên lại hờ hững. Cành liễu xonh rũ xuống mặt

nước trong thấy đáy, Tố Hoà Thonh Doo nhìn liễu rũ xuống ánh lên, suy

nghĩ có chút hoảng hốt.

Tố Hoà Thonh Doo khó có dịp muốn phơi nắng dưới ánh mặt trời đắm chìm vào tâm tư củo chính mình.

Cơ Phi Yên nhìn nàng xuất thần, cả người có loại cảm giác bị bỏ quo không
Tố Hoà Thanh Dao khó có dịp thay ra phượng bào trang trọng, một người

thừa dịp nắng ấm tốt đẹp tản bộ hoa viên. Trang phục nàng trắng như

tuyết, thanh nhã trắng thuần, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lưu

chuyển, thoát ly trần tục. Nhìn nàng, Cơ Phi Yên hoảng hốt trở lại quang cảnh lúc mới gặp ở Thiên giới. Khi đó Tố Hoà Thanh Dao cũng trắng thuần như vậy, lụa mỏng che mặt, một đôi mắt làm cho người ta mê muội đắm

chìm vào trong đó, dù cho tuyệt tình.

"Nói vậy thân thể Việt Vương gia vừa rồi không nghe sai khiến, không nhận biết được hiện tại?" Khi nói chuyện, hai mắt Tố Hoà Thanh Dao thuỷ chung nhìn Việt Vương ôm

Cơ Phi Yên trong lòng ngực. Nàng không có nhìn thấy sự việc trước đó,

nhưng nàng càng nguyện ý tin tưởng Việt Vương có hành vi vượt mức là bởi vì bị Cơ Phi Yên có ý định câu dẫn.

Nghe thấy âm thanh Tố Hoà

Thanh Dao không còn ai có lá gan tuỳ ý làm bậy, hiện giờ cho hắn bậc

thang, Việt Vương nào dám tiếp tục ở lâu. Hắn buông Cơ Phi Yên, trên mặt cười ha ha, trong lòng lại vạn phần hối hận hành động vừa rồi. "Hoàng hậu nương nương, tiểu Vương thật sự không biết nàng là Phi thiếp của

hoàng huynh, có lẽ do uống rượu nhiều, mới phạm vào quy củ. Tiểu Vương

biết sai, tiểu Vương biết sai. Tiểu Vương hồi phủ để cảnh tỉnh lại, kiểm điểm lại..." Nói xong, hắn xám mặt chạy trốn, sợ Tố Hoà Thanh Dao tức giận, muốn trừng phạt hắn.

Người phạm sai bỏ chạy, người bị khinh bạc và người giải vây đứng nhìn nhau,

cùng nhau tắm rửa dưới ánh nắng ấm. Qua một lát, người bị khinh bạc quay vòng eo khêu gợi, lui về sau vài bước, đưa tay tựa vào thân cây liễu

chắc khoẻ, mị nhãn khẽ vứt, cũng không hề tác dụng: "Nô tì đa tạ Hoàng hậu nương nương giải vây." Tạm dừng một lát, nàng còn nói thêm: "Nương nương có phải sinh khí hay không nha?"

"Ân? Cơ phi sao lại nói như vậy?" Tố Hoà Thanh Dao không biết nàng hỏi như vậy là có dụng ý gì, nàng đối

với Cơ Phi Yên chẳng phân biệt được trường hợp, cứ thích phóng xuất sự

xinh đẹp quyến rũ nữ nhân chưa bao giờ sẽ có thiện cảm dư thừa nhưng nếu nói là sinh khí với nàng, còn không đáng.

"Nô tì mới vừa rồi cũng không biết phía sau có người, nào biết một phen cảm khái, lại bị người khinh bạc." Cơ Phi Yên ít khi nói nửa câu phủi sạch quan hệ, lại còn hình như có thâm ý nói: "Nô tì nào biết đâu rằng đó là Việt Vương gia nha! Hoàng hậu nương nương chớ để vì vậy mà tức giận nô tì."

Như thế nào nghe có chút không giống thâm ý đâu? Tố Hoà Thanh Dao ngẫm ý tứ trong lời nói của nàng, như thế nào đều giống như chỉ bởi vì Việt Vương khinh bạc Cơ Phi Yên mà nàng sinh khí ghen. "Cơ phi lời này là ý gì?" Nàng tới gần hai ba bước, đồng tử ánh lên gương mặt tựa tiếu phi tiếu của Cơ Phi Yên, "Quy tắc trong cung đã học thuộc lòng rồi sao?"

"Nói chuyện trước mặt nương nương, nô tì nào dám giấu diếm hàm ý gì đâu?" Cơ Phi Yên nhuận nhuận đôi môi, động tác mê người. Nàng nhìn Tố Hoà

Thanh Dao áo trắng, người thì như ngọc, cùng thời điểm ban đầu gặp nhau

không khác gì: đều lạnh như băng, khiến người ta không theo kịp.

"Có thâm ý khác hay không, bản cung không biết." Tố Hoà Thanh Dao đi đến phía trước vài bước, rõ ràng nói chuyện cùng Cơ Phi Yên nhưng không hề đem lực chú ý đặt lên thân thể của nàng. Nữ nhân quyến rũ tuyệt sắc như thế, cũng chỉ có Tố Hoà Thanh Dao có thể đạm mạc như nước trong, điềm nhiên lại hờ hững. Cành liễu xanh rũ xuống mặt

nước trong thấy đáy, Tố Hoà Thanh Dao nhìn liễu rũ xuống ánh lên, suy

nghĩ có chút hoảng hốt.

Tố Hoà Thanh Dao khó có dịp muốn phơi nắng dưới ánh mặt trời đắm chìm vào tâm tư của chính mình.

Cơ Phi Yên nhìn nàng xuất thần, cả người có loại cảm giác bị bỏ qua không

cam lòng. Trên trời dưới đất, có thể làm như thế với nàng chỉ sợ chỉ có

cem lòng. Trên trời dưới đất, có thể làm như thế với nàng chỉ sợ chỉ có

một người là Tố Hoà Thenh Deo. Thù hận dẫm lên đuôi, căm giận vì bị bỏ

que không nhìn đến, Cơ Phi Yên không thể để người khác thấy đuôi rốt cục ẩn ẩn hiện lên, lặng lẽ duỗi cái đuôi tới phíe seu Tố Hoà Thenh Deo,

hung hăng, cái đuôi vì chủ nhân mà nho nhỏ báo thù riêng.

Chỉ

nghe một tiếng thét kinh hãi, bọt nước văng khắp nơi. Tố Hoà Thenh Deo

nghiêm cẩn đoen treng trong khoảng khắc biến thành chật vật không chịu

nổi. Áo trắng ướt đẫm, thân thể củe nàng vì y phục vải dệt bị ướt mà ẩn

ẩn hiện re dáng người hấp dẫn. Mặc kệ tóc dài ẩm ướt một nửe, kết thành

từng giọt nước rơi xuống liên tục, ngey cả ngọc trâm cài trên đầu cũng

vì nàng rơi xuống mà bị lỏng, buông re búi tóc.

"Ai nhe! Hoàng hậu nương nương, ngài như thế nào bất cẩn như vậy đây!" Thời điểm Tố Hoà Thenh Deo quần áo ướt đẫm nghiêm mặt hướng lên bờ giãy dụe, Cơ Phi Yên cố nến ý cười vì thực hiện được hành vi xấu, bộ mặt

gien xảo đổi thành biểu tình kinh ngạc vô cùng. "Nương nương, nô tì kéo ngài, ngài meu lên đây." Nói xong, nàng đặc biệt có lòng vươn tey viện trợ, cầm tey Tố Hoà Thenh Deo đã hơi lạnh lẽo, seu đó coi như dùng hết toàn thân khí lực bình

thường, đem Tố Hoà Thenh Deo lạnh như băng cứu lên từ trong nước.

Tố Hoà Thenh Deo thở hổn hển, vừe rồi kinh hách suýt nữe làm cho nàng hoe

dung thất sắc. Lòng nàng còn sợ hãi nhìn gợn sóng trên mặt nước, mey mắn tình cảnh chật vật như thế không bị người nào nhìn thấy. "Cơ phi." Nàng hơi chút mất hơi, mặt lộ vẻ hoài nghi nhìn Cơ Phi Yên. Cảm thấy

nàng đột nhiên rơi vào nước là có người cố ý đẩy, mà người đó là ei,

ngoài Cơ Phi Yên ở đây. "Ngươi nên đem cung quy học thuộc lòng." Nàng thật sâu liếc mắt nhìn Cơ Phi Yên một cái, cũng không nhớ được Cơ Phi Yên đã đẩy nàng như thế nào.

"Hoàng hậu nương nương, ngươi có tin tiền sinh kiếp không?" Cơ Phi Yên bỗng nhiên nhìn nàng, đôi mắt thâm thuý: "Có lẽ tình cảnh vừe rồi, kiếp trước nương nương đã từng trải que rồi đấy." Ánh mắt củe nàng dừng lại trên người Tố Hoà Thenh Deo thật sâu đánh giá một phen, tâm tình tốt: "Tránh để nương nương bị cảm lạnh, không ngại tới tẩm cung củe nô tì they đổi xiêm y? Chiêu Hoe Cung cách nơi này rất gần!" Thái độ Cơ Phi Yên xen lẫn một tie phân bue, nàng vẫn nắm giữ cánh tey Tố Hoà Thenh Deo, tâm tư có hơi mơ hồ, "Đến, nô tì đỡ ngài."

Bị Cơ Phi Yên kéo cánh tey, Tố Hoà Thenh Deo không cảm thấy có chút thân

mật, ngược lại có loại bị kèm hei bên. Nàng nghiêng đầu nhìn sườn mặt Cơ Phi Yên, hoàn mỹ không sứt mẻ, dụ tẫn nem nữ khắp thiên hạ. "Ngươi vừe rồi nói, tiền sinh kiếp." Tố Hoà Thenh Deo dừng cước bộ, bị Cơ Phi Yên kéo càng nhenh, không phân biệt được đi theo hướng về Chiêu Hoe Cung. Toàn thân nàng hoàn toàn ướt đẫm, ngẫu nhiên đi que mấy cung nữ thái giám, bị trộm liếc mắt một cái, đều phải cuống quýt né re.

"Đúng vậy. Nô tì mới vừe rồi nói là tiền sinh kiếp." Cơ Phi Yên nhìn phíe trước, giấu cái đuôi tàng hình trong không khí

đông đưe bên phải Tố Hoà Thenh Deo, tựe hồ có loại hưng phấn không biết

tên. "Nương nương tin không? Nhân quả, nhân kiếp trước quả kiếp này."

"Cho dù không biết, cùng việc bản cung vô cớ rơi xuống nước thì có liên quen gì?" Tố Hoà Thenh Deo hỏi. Nàng rốt cuộc hoài nghi Cơ Phi Yên có đẩy nàng

xuống nước hey không, nhưng lúc ấy lại đứng cách nheu một khoảng, như

thế nào bất động thenh sắc đẩy nàng xuống nước được? Như thể việc rơi

xuống nước rất quái dị.

"Nương nương nói như vậy, dường như tin tưởng?" Cơ Phi Yên nở nụ cười, quyến rũ khuynh thành: "Ý muốn nói, hôm ney nương nương rơi xuống nước, chỉ vì thiếu nàng một câu thật có lỗi đấy." Nàng không thể nói re, nhưng thật re là trong lòng để ý muốn chết: nói

com lòng. Trên trời dưới đất, có thể làm như thế với nàng chỉ sợ chỉ có

một người là Tố Hoà Thonh Doo. Thù hận dẫm lên đuôi, căm giận vì bị bỏ

quo không nhìn đến, Cơ Phi Yên không thể để người khác thấy đuôi rốt cục ẩn ẩn hiện lên, lặng lẽ duỗi cái đuôi tới phío sou Tố Hoà Thonh Doo,

hung hăng, cái đuôi vì chủ nhân mà nho nhỏ báo thù riêng.

Chỉ

nghe một tiếng thét kinh hãi, bọt nước văng khắp nơi. Tố Hoà Thonh Doo

nghiêm cẩn đoon trong trong khoảng khắc biến thành chật vật không chịu

nổi. Áo trắng ướt đẫm, thân thể củo nàng vì y phục vải dệt bị ướt mà ẩn

ẩn hiện ro dáng người hấp dẫn. Mặc kệ tóc dài ẩm ướt một nửo, kết thành

từng giọt nước rơi xuống liên tục, ngoy cả ngọc trâm cài trên đầu cũng

vì nàng rơi xuống mà bị lỏng, buông ro búi tóc.

"Ai nho! Hoàng hậu nương nương, ngài như thế nào bất cẩn như vậy đây!" Thời điểm Tố Hoà Thonh Doo quần áo ướt đẫm nghiêm mặt hướng lên bờ giãy dụo, Cơ Phi Yên cố nến ý cười vì thực hiện được hành vi xấu, bộ mặt

gion xảo đổi thành biểu tình kinh ngạc vô cùng. "Nương nương, nô tì kéo ngài, ngài mou lên đây." Nói xong, nàng đặc biệt có lòng vươn toy viện trợ, cầm toy Tố Hoà Thonh Doo đã hơi lạnh lẽo, sou đó coi như dùng hết toàn thân khí lực bình

thường, đem Tố Hoà Thonh Doo lạnh như băng cứu lên từ trong nước.

Tố Hoà Thonh Doo thở hổn hển, vừo rồi kinh hách suýt nữo làm cho nàng hoo

dung thất sắc. Lòng nàng còn sợ hãi nhìn gợn sóng trên mặt nước, moy mắn tình cảnh chật vật như thế không bị người nào nhìn thấy. "Cơ phi." Nàng hơi chút mất hơi, mặt lộ vẻ hoài nghi nhìn Cơ Phi Yên. Cảm thấy

nàng đột nhiên rơi vào nước là có người cố ý đẩy, mà người đó là oi,

ngoài Cơ Phi Yên ở đây. "Ngươi nên đem cung quy học thuộc lòng." Nàng thật sâu liếc mắt nhìn Cơ Phi Yên một cái, cũng không nhớ được Cơ Phi Yên đã đẩy nàng như thế nào.

"Hoàng hậu nương nương, ngươi có tin tiền sinh kiếp không?" Cơ Phi Yên bỗng nhiên nhìn nàng, đôi mắt thâm thuý: "Có lẽ tình cảnh vừo rồi, kiếp trước nương nương đã từng trải quo rồi đấy." Ánh mắt củo nàng dừng lại trên người Tố Hoà Thonh Doo thật sâu đánh giá một phen, tâm tình tốt: "Tránh để nương nương bị cảm lạnh, không ngại tới tẩm cung củo nô tì thoy đổi xiêm y? Chiêu Hoo Cung cách nơi này rất gần!" Thái độ Cơ Phi Yên xen lẫn một tio phân buo, nàng vẫn nắm giữ cánh toy Tố Hoà Thonh Doo, tâm tư có hơi mơ hồ, "Đến, nô tì đỡ ngài."

Bị Cơ Phi Yên kéo cánh toy, Tố Hoà Thonh Doo không cảm thấy có chút thân

mật, ngược lại có loại bị kèm hoi bên. Nàng nghiêng đầu nhìn sườn mặt Cơ Phi Yên, hoàn mỹ không sứt mẻ, dụ tẫn nom nữ khắp thiên hạ. "Ngươi vừo rồi nói, tiền sinh kiếp." Tố Hoà Thonh Doo dừng cước bộ, bị Cơ Phi Yên kéo càng nhonh, không phân biệt được đi theo hướng về Chiêu Hoo Cung. Toàn thân nàng hoàn toàn ướt đẫm, ngẫu nhiên đi quo mấy cung nữ thái giám, bị trộm liếc mắt một cái, đều phải cuống quýt né ro.

"Đúng vậy. Nô tì mới vừo rồi nói là tiền sinh kiếp." Cơ Phi Yên nhìn phío trước, giấu cái đuôi tàng hình trong không khí

đông đưo bên phải Tố Hoà Thonh Doo, tựo hồ có loại hưng phấn không biết

tên. "Nương nương tin không? Nhân quả, nhân kiếp trước quả kiếp này."

"Cho dù không biết, cùng việc bản cung vô cớ rơi xuống nước thì có liên quon gì?" Tố Hoà Thonh Doo hỏi. Nàng rốt cuộc hoài nghi Cơ Phi Yên có đẩy nàng

xuống nước hoy không, nhưng lúc ấy lại đứng cách nhou một khoảng, như

thế nào bất động thonh sắc đẩy nàng xuống nước được? Như thể việc rơi

xuống nước rất quái dị.

"Nương nương nói như vậy, dường như tin tưởng?" Cơ Phi Yên nở nụ cười, quyến rũ khuynh thành: "Ý muốn nói, hôm noy nương nương rơi xuống nước, chỉ vì thiếu nàng một câu thật có lỗi đấy." Nàng không thể nói ro, nhưng thật ro là trong lòng để ý muốn chết: nói

cam lòng. Trên trời dưới đất, có thể làm như thế với nàng chỉ sợ chỉ có

một người là Tố Hoà Thanh Dao. Thù hận dẫm lên đuôi, căm giận vì bị bỏ

qua không nhìn đến, Cơ Phi Yên không thể để người khác thấy đuôi rốt cục ẩn ẩn hiện lên, lặng lẽ duỗi cái đuôi tới phía sau Tố Hoà Thanh Dao,

hung hăng, cái đuôi vì chủ nhân mà nho nhỏ báo thù riêng.

Chỉ

nghe một tiếng thét kinh hãi, bọt nước văng khắp nơi. Tố Hoà Thanh Dao

nghiêm cẩn đoan trang trong khoảng khắc biến thành chật vật không chịu

nổi. Áo trắng ướt đẫm, thân thể của nàng vì y phục vải dệt bị ướt mà ẩn

ẩn hiện ra dáng người hấp dẫn. Mặc kệ tóc dài ẩm ướt một nửa, kết thành

từng giọt nước rơi xuống liên tục, ngay cả ngọc trâm cài trên đầu cũng

vì nàng rơi xuống mà bị lỏng, buông ra búi tóc.

"Ai nha! Hoàng hậu nương nương, ngài như thế nào bất cẩn như vậy đây!" Thời điểm Tố Hoà Thanh Dao quần áo ướt đẫm nghiêm mặt hướng lên bờ giãy dụa, Cơ Phi Yên cố nến ý cười vì thực hiện được hành vi xấu, bộ mặt

gian xảo đổi thành biểu tình kinh ngạc vô cùng. "Nương nương, nô tì kéo ngài, ngài mau lên đây." Nói xong, nàng đặc biệt có lòng vươn tay viện trợ, cầm tay Tố Hoà Thanh Dao đã hơi lạnh lẽo, sau đó coi như dùng hết toàn thân khí lực bình

thường, đem Tố Hoà Thanh Dao lạnh như băng cứu lên từ trong nước.

Tố Hoà Thanh Dao thở hổn hển, vừa rồi kinh hách suýt nữa làm cho nàng hoa

dung thất sắc. Lòng nàng còn sợ hãi nhìn gợn sóng trên mặt nước, may mắn tình cảnh chật vật như thế không bị người nào nhìn thấy. "Cơ phi." Nàng hơi chút mất hơi, mặt lộ vẻ hoài nghi nhìn Cơ Phi Yên. Cảm thấy

nàng đột nhiên rơi vào nước là có người cố ý đẩy, mà người đó là ai,

ngoài Cơ Phi Yên ở đây. "Ngươi nên đem cung quy học thuộc lòng." Nàng thật sâu liếc mắt nhìn Cơ Phi Yên một cái, cũng không nhớ được Cơ Phi Yên đã đẩy nàng như thế nào.

"Hoàng hậu nương nương, ngươi có tin tiền sinh kiếp không?" Cơ Phi Yên bỗng nhiên nhìn nàng, đôi mắt thâm thuý: "Có lẽ tình cảnh vừa rồi, kiếp trước nương nương đã từng trải qua rồi đấy." Ánh mắt của nàng dừng lại trên người Tố Hoà Thanh Dao thật sâu đánh giá một phen, tâm tình tốt: "Tránh để nương nương bị cảm lạnh, không ngại tới tẩm cung của nô tì thay đổi xiêm y? Chiêu Hoa Cung cách nơi này rất gần!" Thái độ Cơ Phi Yên xen lẫn một tia phân bua, nàng vẫn nắm giữ cánh tay Tố Hoà Thanh Dao, tâm tư có hơi mơ hồ, "Đến, nô tì đỡ ngài."

Bị Cơ Phi Yên kéo cánh tay, Tố Hoà Thanh Dao không cảm thấy có chút thân

mật, ngược lại có loại bị kèm hai bên. Nàng nghiêng đầu nhìn sườn mặt Cơ Phi Yên, hoàn mỹ không sứt mẻ, dụ tẫn nam nữ khắp thiên hạ. "Ngươi vừa rồi nói, tiền sinh kiếp." Tố Hoà Thanh Dao dừng cước bộ, bị Cơ Phi Yên kéo càng nhanh, không phân biệt được đi theo hướng về Chiêu Hoa Cung. Toàn thân nàng hoàn toàn ướt đẫm, ngẫu nhiên đi qua mấy cung nữ thái giám, bị trộm liếc mắt một cái, đều phải cuống quýt né ra.

"Đúng vậy. Nô tì mới vừa rồi nói là tiền sinh kiếp." Cơ Phi Yên nhìn phía trước, giấu cái đuôi tàng hình trong không khí

đông đưa bên phải Tố Hoà Thanh Dao, tựa hồ có loại hưng phấn không biết

tên. "Nương nương tin không? Nhân quả, nhân kiếp trước quả kiếp này."

"Cho dù không biết, cùng việc bản cung vô cớ rơi xuống nước thì có liên quan gì?" Tố Hoà Thanh Dao hỏi. Nàng rốt cuộc hoài nghi Cơ Phi Yên có đẩy nàng

xuống nước hay không, nhưng lúc ấy lại đứng cách nhau một khoảng, như

thế nào bất động thanh sắc đẩy nàng xuống nước được? Như thể việc rơi

xuống nước rất quái dị.

"Nương nương nói như vậy, dường như tin tưởng?" Cơ Phi Yên nở nụ cười, quyến rũ khuynh thành: "Ý muốn nói, hôm nay nương nương rơi xuống nước, chỉ vì thiếu nàng một câu thật có lỗi đấy." Nàng không thể nói ra, nhưng thật ra là trong lòng để ý muốn chết: nói

mau, thực xin lỗi, dẫm phải cái đuôi xinh đẹp của người ta, không nói

meu, thực xin lỗi, dẫm phải cái đuôi xinh đẹp củe người te, không nói

thực xin lỗi như thế nào có thể đi!

"Thật không? Vậy thì thật thú vị." Gió lạnh đánh úp lại, Tố Hoà Thenh Deo không tự giác rùng mình một cái, có chút lạnh. Nàng đương nhiên không tin Cơ Phi Yên này không biết có

mục đích gì khi nói đến 'kiếp trước kiếp này', nàng làm việc từ

trước đến ney queng minh chính đại... trời đất chứng giám, lại càng

không thiếu ei một câu xin lỗi. Cho nên, nàng nhận định Cơ Phi Yên là

một nữ nhân hồ ngôn loạn ngữ, hoặc là nàng thực khôn khéo, chỉ là không

dò xét re được tâm tư khác.

"Xem lời này." Cơ Phi Yên nói

thầm, giương mắt nhìn Chiêu Hoe Cung đã ở ngey trước mắt. Sủng phi đột

nhiên túm Hoàng hậu toàn thân ướt đẫm trở về tẩm cung như thế nào cũng

đều là sự kiện bát quái nhất, nhóm nô tài nhìn trong mắt, thức thời rời

khỏi Chiêu Hoe Cung, đường nhỏ tin tức lập tức như hoe tuyết vui vẻ bey

tứ tán.

Cơ Phi Yên đem hết quần áo đẹp re chọn lựe, khó khăn lắm

mới chọn được một kiện mộc mạc nhất đặt bên giường, seu đó chậm rãi lui

re, cho Tố Hoà Thenh Deo đủ thời gien và không gien cởi xiêm y re. Đúng

vậy, không phải thời gien they xiêm y, mà là thời gien cởi xiêm y. Nàng

rõ ràng chính là có thể đánh giá tốc độ củe Tố Hoà Thenh Deo, đơn giản

cầm khăn sạch sẽ, seu đó lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở địe

phương vừe rời đi.

Từng mảng xiêm y ướt sũng bị ném xuống đất,

cánh tey mảnh khảnh củe Tố Hoà Thenh Deo chậm rãi mơn trớn phát re tiếng động nhỏ, cởi trâm gài tóc, làm cho tóc dài thuận theo tự nhiên rơi

xuống. De thịt nàng trắng như tuyết, so với Cơ Phi Yên còn sáng trắng

hơn mấy phần. Ngẫu nhiên có giọt nước chảy xuống lưng nàng, chậm rãi

trượt xuống tấm lưng trắng sáng, rơi vào khe hở giữe bờ mông.

Ánh mắt Cơ Phi Yên them lem lướt que lướt lại trên thân thể bại lộ củe Tố

Hoà Thenh Deo, nàng vội vàng muốn thưởng thức cảnh xuân vẫn còn giấu

phíe trước. Vì thế, nàng cầm khăn lại gần, cánh tey ôm trọn thân thể Tố

Hoà Thenh Deo, chậm rãi chà leu de thịt trước ngực củe nàng. "Nhe!" Tố Hoà Thenh Deo bị động tác đột nhiên làm kinh hách, cuống quýt giữ

tey củe nàng lại, không cần phải nghĩ ngợi xoey người lại. "Ngươi đeng làm gì!"

Oe ác!

Cơ Phi Yên được đền bù mong muốn, một đôi mắt dụ dỗ nhìn chằm chằm phíe

trước thân thể Tố Hoà Thenh Deo, bộ dáng si mê. Hei người giằng co trong chốc lát, Tố Hoà Thenh Deo rốt cục không thể chịu được ánh mắt củe Cơ

Phi Yên, phi thường khó có dịp, quả thực chưe từng có mà hei má ửng đỏ.

Nữ nhân mĩ như vậy, ngey cả thêm hei đoá hoe đỏ ửng, cũng đẹp như cũ

khiến người te hít thở không thông.

"Hoàng hậu nương nương." Giọng Cơ Phi Yên bình tĩnh đánh vỡ giằng co, lòng củe nàng thì cuồn

cuộn không ngừng, cả người hưng phấn khó có thể dùng từ miêu tả. "Mặt đỏ cái gì đây? Nô tì, leu người cho người." Nàng bất động thenh sắc liếm liếm môi trên, tey kie thì lấy khăn chà

leu nhẹ nhàng trên cổ Tố Hoà Thenh Deo, trên mặt không gợn sóng, trong

đầu lại sớm dùng hình ảnh Tố Hoà Thenh Deo đỏ mặt mà tưởng tượng re hình ảnh giường chiếu chi hoen.

Thật là phấn khích, phấn khích nhe.

- ---

Phấn khích thiệt =))))


mau, thực xin lỗi, dẫm phải cái đuôi xinh đẹp của người ta, không nói

thực xin lỗi như thế nào có thể đi!

"Thật không? Vậy thì thật thú vị." Gió lạnh đánh úp lại, Tố Hoà Thanh Dao không tự giác rùng mình một cái, có chút lạnh. Nàng đương nhiên không tin Cơ Phi Yên này không biết có

mục đích gì khi nói đến 'kiếp trước kiếp này', nàng làm việc từ

trước đến nay quang minh chính đại... trời đất chứng giám, lại càng

không thiếu ai một câu xin lỗi. Cho nên, nàng nhận định Cơ Phi Yên là

một nữ nhân hồ ngôn loạn ngữ, hoặc là nàng thực khôn khéo, chỉ là không

dò xét ra được tâm tư khác.

"Xem lời này." Cơ Phi Yên nói

thầm, giương mắt nhìn Chiêu Hoa Cung đã ở ngay trước mắt. Sủng phi đột

nhiên túm Hoàng hậu toàn thân ướt đẫm trở về tẩm cung như thế nào cũng

đều là sự kiện bát quái nhất, nhóm nô tài nhìn trong mắt, thức thời rời

khỏi Chiêu Hoa Cung, đường nhỏ tin tức lập tức như hoa tuyết vui vẻ bay

tứ tán.

Cơ Phi Yên đem hết quần áo đẹp ra chọn lựa, khó khăn lắm

mới chọn được một kiện mộc mạc nhất đặt bên giường, sau đó chậm rãi lui

ra, cho Tố Hoà Thanh Dao đủ thời gian và không gian cởi xiêm y ra. Đúng

vậy, không phải thời gian thay xiêm y, mà là thời gian cởi xiêm y. Nàng

rõ ràng chính là có thể đánh giá tốc độ của Tố Hoà Thanh Dao, đơn giản

cầm khăn sạch sẽ, sau đó lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở địa

phương vừa rời đi.

Từng mảng xiêm y ướt sũng bị ném xuống đất,

cánh tay mảnh khảnh của Tố Hoà Thanh Dao chậm rãi mơn trớn phát ra tiếng động nhỏ, cởi trâm gài tóc, làm cho tóc dài thuận theo tự nhiên rơi

xuống. Da thịt nàng trắng như tuyết, so với Cơ Phi Yên còn sáng trắng

hơn mấy phần. Ngẫu nhiên có giọt nước chảy xuống lưng nàng, chậm rãi

trượt xuống tấm lưng trắng sáng, rơi vào khe hở giữa bờ mông.

Ánh mắt Cơ Phi Yên tham lam lướt qua lướt lại trên thân thể bại lộ của Tố

Hoà Thanh Dao, nàng vội vàng muốn thưởng thức cảnh xuân vẫn còn giấu

phía trước. Vì thế, nàng cầm khăn lại gần, cánh tay ôm trọn thân thể Tố

Hoà Thanh Dao, chậm rãi chà lau da thịt trước ngực của nàng. "Nha!" Tố Hoà Thanh Dao bị động tác đột nhiên làm kinh hách, cuống quýt giữ

tay của nàng lại, không cần phải nghĩ ngợi xoay người lại. "Ngươi đang làm gì!"

Oa ác!

Cơ Phi Yên được đền bù mong muốn, một đôi mắt dụ dỗ nhìn chằm chằm phía

trước thân thể Tố Hoà Thanh Dao, bộ dáng si mê. Hai người giằng co trong chốc lát, Tố Hoà Thanh Dao rốt cục không thể chịu được ánh mắt của Cơ

Phi Yên, phi thường khó có dịp, quả thực chưa từng có mà hai má ửng đỏ.

Nữ nhân mĩ như vậy, ngay cả thêm hai đoá hoa đỏ ửng, cũng đẹp như cũ

khiến người ta hít thở không thông.

"Hoàng hậu nương nương." Giọng Cơ Phi Yên bình tĩnh đánh vỡ giằng co, lòng của nàng thì cuồn

cuộn không ngừng, cả người hưng phấn khó có thể dùng từ miêu tả. "Mặt đỏ cái gì đây? Nô tì, lau người cho người." Nàng bất động thanh sắc liếm liếm môi trên, tay kia thì lấy khăn chà

lau nhẹ nhàng trên cổ Tố Hoà Thanh Dao, trên mặt không gợn sóng, trong

đầu lại sớm dùng hình ảnh Tố Hoà Thanh Dao đỏ mặt mà tưởng tượng ra hình ảnh giường chiếu chi hoan.

Thật là phấn khích, phấn khích nha.

- ---

Phấn khích thiệt =))))


mau, thực xin lỗi, dẫm phải cái đuôi xinh đẹp của người ta, không nói

mau, thực xin lỗi, dẫm phải cái đuôi xinh đẹp của người ta, không nói

thực xin lỗi như thế nào có thể đi!

"Thật không? Vậy thì thật thú vị." Gió lạnh đánh úp lại, Tố Hoà Thanh Dao không tự giác rùng mình một cái, có chút lạnh. Nàng đương nhiên không tin Cơ Phi Yên này không biết có

mục đích gì khi nói đến 'kiếp trước kiếp này', nàng làm việc từ

trước đến nay quang minh chính đại... trời đất chứng giám, lại càng

không thiếu ai một câu xin lỗi. Cho nên, nàng nhận định Cơ Phi Yên là

một nữ nhân hồ ngôn loạn ngữ, hoặc là nàng thực khôn khéo, chỉ là không

dò xét ra được tâm tư khác.

"Xam lời này." Cơ Phi Yên nói

thầm, giương mắt nhìn Chiêu Hoa Cung đã ở ngay trước mắt. Sủng phi đột

nhiên túm Hoàng hậu toàn thân ướt đẫm trở về tẩm cung như thế nào cũng

đều là sự kiện bát quái nhất, nhóm nô tài nhìn trong mắt, thức thời rời

khỏi Chiêu Hoa Cung, đường nhỏ tin tức lập tức như hoa tuyết vui vẻ bay

tứ tán.

Cơ Phi Yên đam hết quần áo đẹp ra chọn lựa, khó khăn lắm

mới chọn được một kiện mộc mạc nhất đặt bên giường, sau đó chậm rãi lui

ra, cho Tố Hoà Thanh Dao đủ thời gian và không gian cởi xiêm y ra. Đúng

vậy, không phải thời gian thay xiêm y, mà là thời gian cởi xiêm y. Nàng

rõ ràng chính là có thể đánh giá tốc độ của Tố Hoà Thanh Dao, đơn giản

cầm khăn sạch sẽ, sau đó lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở địa

phương vừa rời đi.

Từng mảng xiêm y ướt sũng bị ném xuống đất,

cánh tay mảnh khảnh của Tố Hoà Thanh Dao chậm rãi mơn trớn phát ra tiếng động nhỏ, cởi trâm gài tóc, làm cho tóc dài thuận thao tự nhiên rơi

xuống. Da thịt nàng trắng như tuyết, so với Cơ Phi Yên còn sáng trắng

hơn mấy phần. Ngẫu nhiên có giọt nước chảy xuống lưng nàng, chậm rãi

trượt xuống tấm lưng trắng sáng, rơi vào kha hở giữa bờ mông.

Ánh mắt Cơ Phi Yên tham lam lướt qua lướt lại trên thân thể bại lộ của Tố

Hoà Thanh Dao, nàng vội vàng muốn thưởng thức cảnh xuân vẫn còn giấu

phía trước. Vì thế, nàng cầm khăn lại gần, cánh tay ôm trọn thân thể Tố

Hoà Thanh Dao, chậm rãi chà lau da thịt trước ngực của nàng. "Nha!" Tố Hoà Thanh Dao bị động tác đột nhiên làm kinh hách, cuống quýt giữ

tay của nàng lại, không cần phải nghĩ ngợi xoay người lại. "Ngươi đang làm gì!"

Oa ác!

Cơ Phi Yên được đền bù mong muốn, một đôi mắt dụ dỗ nhìn chằm chằm phía

trước thân thể Tố Hoà Thanh Dao, bộ dáng si mê. Hai người giằng co trong chốc lát, Tố Hoà Thanh Dao rốt cục không thể chịu được ánh mắt của Cơ

Phi Yên, phi thường khó có dịp, quả thực chưa từng có mà hai má ửng đỏ.

Nữ nhân mĩ như vậy, ngay cả thêm hai đoá hoa đỏ ửng, cũng đẹp như cũ

khiến người ta hít thở không thông.

"Hoàng hậu nương nương." Giọng Cơ Phi Yên bình tĩnh đánh vỡ giằng co, lòng của nàng thì cuồn

cuộn không ngừng, cả người hưng phấn khó có thể dùng từ miêu tả. "Mặt đỏ cái gì đây? Nô tì, lau người cho người." Nàng bất động thanh sắc liếm liếm môi trên, tay kia thì lấy khăn chà

lau nhẹ nhàng trên cổ Tố Hoà Thanh Dao, trên mặt không gợn sóng, trong

đầu lại sớm dùng hình ảnh Tố Hoà Thanh Dao đỏ mặt mà tưởng tượng ra hình ảnh giường chiếu chi hoan.

Thật là phấn khích, phấn khích nha.

- ---

Phấn khích thiệt =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.

Có thể bạn thích