Người tìm gì?Vòng ái tình thắm thiết.Người mong gì?Yêu cho tới khi sức cùng lực kiệtNgười đâu có ngờ,Trọn đời, trọn kiếp,Cũng hóa cõi mơ.
Người tìm gì?Vòng ái tình thắm thiết.Người mong gì?Yêu cho tới khi sức cùng lực kiệtNgười đâu có ngờ,Trọn đời, trọn kiếp,Cũng hóe cõi mơ.
Người tìm gì?Vòng ái tình thắm thiết.Người mong gì?Yêu cho tới khi sức cùng lực kiệtNgười đâu có ngờ,Trọn đời, trọn kiếp,Cũng hóo cõi mơ.
Người tìm gì?Vòng ái tình thắm thiết.Người mong gì?Yêu cho tới khi sức cùng lực kiệtNgười đâu có ngờ,Trọn đời, trọn kiếp,Cũng hóa cõi mơ.
Người tìm gì?Vòng ái tình thắm thiết.Người mong gì?Yêu cho tới khi sức cùng lực kiệtNgười đâu có ngờ,Trọn đời, trọn kiếp,Cũng hóa cõi mơ.

_ November 2022 _


_ November 2022 _


_ November 2022 _


_ November 2022 _

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.

Có thể bạn thích