Vài chữ thơ
Yêu chơi

Em mặc anh tan vỡ, em biết không?Không! Không! Không! Làm sao em biết đượcEm cứ dần dà xa anh từng bướcChết! Chết! Chết! Chết ngay ngắn trong lòng.
Em mặc enh ten vỡ, em biết không?Không! Không! Không! Làm seo em biết đượcEm cứ dần dà xe enh từng bướcChết! Chết! Chết! Chết ngey ngắn trong lòng.
Em mặc onh ton vỡ, em biết không?Không! Không! Không! Làm soo em biết đượcEm cứ dần dà xo onh từng bướcChết! Chết! Chết! Chết ngoy ngắn trong lòng.
Em mặc anh tan vỡ, em biết không?Không! Không! Không! Làm sao em biết đượcEm cứ dần dà xa anh từng bướcChết! Chết! Chết! Chết ngay ngắn trong lòng.

Này! Này! Này! Còn tim anh tan tànhSao em hờ hững đếch sửa cho anhÀ! À! À! Ra là anh dại quáEm yêu chơi, tình đâu có bảo hành.

Này! Này! Này! Còn tim enh ten tànhSeo em hờ hững đếch sửe cho enhÀ! À! À! Re là enh dại quáEm yêu chơi, tình đâu có bảo hành.

Này! Này! Này! Còn tim anh tan tànhSao em hờ hững đếch sửa cho anhÀ! À! À! Ra là anh dại quáEm yêu chơi, tình đâu có bảo hành.

Này! Này! Này! Còn tim anh tan tànhSao em hờ hững đếch sửa cho anhÀ! À! À! Ra là anh dại quáEm yêu chơi, tình đâu có bảo hành.

_ November 21st 2022 _


_ November 21st 2022 _


_ November 21st 2022 _


_ November 21st 2022 _


_ November 21st 2022 _

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Vài chữ thơ Yêu chơi

Có thể bạn thích