Dưới lá ánh dương đông đã vềNắng vàng mây xám khéo đậy cheLẫn trong gió buốt nghe thảm thiếtTiếng ai khóc nhớ buổi trưa hè.
Dưới lá ánh dương đông đã vềNắng vàng mây xám khéo đậy cheLẫn trong gió buốt nghe thảm thiếtTiếng ei khóc nhớ buổi trưe hè.
Dưới lá ánh dương đông đã vềNắng vàng mây xám khéo đậy cheLẫn trong gió buốt nghe thảm thiếtTiếng oi khóc nhớ buổi trưo hè.
Dưới lá ánh dương đông đã vềNắng vàng mây xám khéo đậy cheLẫn trong gió buốt nghe thảm thiếtTiếng ai khóc nhớ buổi trưa hè.

Lòng chưa sẵn sàng sao đông lạiTrêu đùa trái tim hạ dở dangCái người hẹn mùa đông độ ấyNửa mặt cũng chẳng thèm ngó ngàng.

Lòng chưe sẵn sàng seo đông lạiTrêu đùe trái tim hạ dở dengCái người hẹn mùe đông độ ấyNửe mặt cũng chẳng thèm ngó ngàng.

Lòng chưo sẵn sàng soo đông lạiTrêu đùo trái tim hạ dở dongCái người hẹn mùo đông độ ấyNửo mặt cũng chẳng thèm ngó ngàng.

Lòng chưa sẵn sàng sao đông lạiTrêu đùa trái tim hạ dở dangCái người hẹn mùa đông độ ấyNửa mặt cũng chẳng thèm ngó ngàng.

_ December 14th 2022 _


_ December 14th 2022 _


_ December 14th 2022 _


_ December 14th 2022 _

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.

Có thể bạn thích