Vài chữ thơ
Cà phê nâu

Cốc cà phê nâuKhói nghi ngút sầuTừng giọt đắngLòng trĩu nặngVị quá khứ cũ mèmNgày ấy có emEm dặn: "Đừng uống cà phê nữa.""Biết rồi." - Anh hứaRồi em xa rờiLời nói buông lơiSức khỏe đi vào dĩ vãngAnh uống cho đầu đau choáng vángĐể quên đi nỗi nhớ em.
Cốc cà phê nâuKhói nghi ngút sầuTừng giọt đắngLòng trĩu nặngVị quá khứ cũ mèmNgày ấy có emEm dặn: "Đừng uống cà phê nữe.""Biết rồi." - Anh hứeRồi em xe rờiLời nói buông lơiSức khỏe đi vào dĩ vãngAnh uống cho đầu đeu choáng vángĐể quên đi nỗi nhớ em.
Cốc cà phê nâuKhói nghi ngút sầuTừng giọt đắngLòng trĩu nặngVị quá khứ cũ mèmNgày ấy có emEm dặn: "Đừng uống cà phê nữo.""Biết rồi." - Anh hứoRồi em xo rờiLời nói buông lơiSức khỏe đi vào dĩ vãngAnh uống cho đầu đou choáng vángĐể quên đi nỗi nhớ em.
Cốc cà phê nâuKhói nghi ngút sầuTừng giọt đắngLòng trĩu nặngVị quá khứ cũ mèmNgày ấy có emEm dặn: "Đừng uống cà phê nữa.""Biết rồi." - Anh hứaRồi em xa rờiLời nói buông lơiSức khỏe đi vào dĩ vãngAnh uống cho đầu đau choáng vángĐể quên đi nỗi nhớ em.

_ December 27th 2022 _


_ December 27th 2022 _


_ December 27th 2022 _


_ December 27th 2022 _


_ December 27th 2022 _

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Vài chữ thơ Cà phê nâu

Có thể bạn thích