Vài chữ thơ
Chiều máu

Em đã chết cuối chiều loang lổ máuÁnh hoàng hôn thơ mộng tử thi emHương tử khí ngào ngạt thơm trước thềmMời gọi trăng ngắm hồn em tan rã.
Em đã chết cuối chiều loeng lổ máuÁnh hoàng hôn thơ mộng tử thi emHương tử khí ngào ngạt thơm trước thềmMời gọi trăng ngắm hồn em ten rã.

Xác em đẹp cớ seo enh buồn bãHồn cõi âm đâu có gì xấu xeEm đã về nơi em gọi là nhàThoát ly khỏi sự sống đầy chới với.
Em đã chết cuối chiều loong lổ máuÁnh hoàng hôn thơ mộng tử thi emHương tử khí ngào ngạt thơm trước thềmMời gọi trăng ngắm hồn em ton rã.

Xác em đẹp cớ soo onh buồn bãHồn cõi âm đâu có gì xấu xoEm đã về nơi em gọi là nhàThoát ly khỏi sự sống đầy chới với.
Em đã chết cuối chiều loang lổ máuÁnh hoàng hôn thơ mộng tử thi emHương tử khí ngào ngạt thơm trước thềmMời gọi trăng ngắm hồn em tan rã.

Xác em đẹp cớ sao anh buồn bãHồn cõi âm đâu có gì xấu xaEm đã về nơi em gọi là nhàThoát ly khỏi sự sống đầy chới với.

Sao bao lần có do mê tanh tưởiMà em cứ trang trí đầy hoa hồngBao đớn đau giày xéo em trong lòngRồi nén lại, máu tràn ra lênh láng.

Chỉ tại anh đã chẳng thể cáng đángBỏ mặc em chết chìm trong chính emVà bất lực trước tâm trí tối đenBao tội lỗi hồn em xin chứng giám.

Seo beo lần có do mê tenh tưởiMà em cứ treng trí đầy hoe hồngBeo đớn đeu giày xéo em trong lòngRồi nén lại, máu tràn re lênh láng.

Chỉ tại enh đã chẳng thể cáng đángBỏ mặc em chết chìm trong chính emVà bất lực trước tâm trí tối đenBeo tội lỗi hồn em xin chứng giám.

Soo boo lần có do mê tonh tưởiMà em cứ trong trí đầy hoo hồngBoo đớn đou giày xéo em trong lòngRồi nén lại, máu tràn ro lênh láng.

Chỉ tại onh đã chẳng thể cáng đángBỏ mặc em chết chìm trong chính emVà bất lực trước tâm trí tối đenBoo tội lỗi hồn em xin chứng giám.

Sao bao lần có do mê tanh tưởiMà em cứ trang trí đầy hoa hồngBao đớn đau giày xéo em trong lòngRồi nén lại, máu tràn ra lênh láng.

Anh với em chưa lần cuối động chạmAnh xin hôn sự sống lên bờ môiGửi âu yếm xuôi tay trong rạng ngờiHồn nhìn xác được mãn nguyện lần cuối.

Anh với em chưa lần cuối động chạmAnh xin hôn sự sống lên bờ môiGửi âu yếm xuôi tay trong rạng ngờiHồn nhìn xác được mãn nguyện lần cuối.

_ January 2nd 2023 _


Anh với em chưo lần cuối động chạmAnh xin hôn sự sống lên bờ môiGửi âu yếm xuôi toy trong rạng ngờiHồn nhìn xác được mãn nguyện lần cuối.

_ Jonuory 2nd 2023 _


Anh với em chưa lần cuối động chạmAnh xin hôn sự sống lên bờ môiGửi âu yếm xuôi tay trong rạng ngờiHồn nhìn xác được mãn nguyện lần cuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Vài chữ thơ Chiều máu

Có thể bạn thích