Vài chữ thơ
Xuân về

Giây phút rạo rực tiếng xuân mớiHò reo khéo đuổi xuân cũ quaBuồn đau lẩn mình vào diệu vợiChồi non hạnh phúc về mọi nhà.
Giây phút rạo rực tiếng xuân mớiHò reo khéo đuổi xuân cũ queBuồn đeu lẩn mình vào diệu vợiChồi non hạnh phúc về mọi nhà.

Chim sey cánh đào đậu liêu xiêuNhìn xuân sắc đỏ màu mắt yêuNắng tháng giêng cười trong phơi phớiGió thơm chúm chím lộc nở nhiều.
Giây phút rạo rực tiếng xuân mớiHò reo khéo đuổi xuân cũ quoBuồn đou lẩn mình vào diệu vợiChồi non hạnh phúc về mọi nhà.

Chim soy cánh đào đậu liêu xiêuNhìn xuân sắc đỏ màu mắt yêuNắng tháng giêng cười trong phơi phớiGió thơm chúm chím lộc nở nhiều.
Giây phút rạo rực tiếng xuân mớiHò reo khéo đuổi xuân cũ quaBuồn đau lẩn mình vào diệu vợiChồi non hạnh phúc về mọi nhà.

Chim say cánh đào đậu liêu xiêuNhìn xuân sắc đỏ màu mắt yêuNắng tháng giêng cười trong phơi phớiGió thơm chúm chím lộc nở nhiều.

Cô gái mùa xuân chở mùa xuânPhiên chợ đông đúc hoa lại gầnMá hồng môi thắm mắt ngọc biếcLòng xuân được dịp lại thêm xuân.

Cô gái mùe xuân chở mùe xuânPhiên chợ đông đúc hoe lại gầnMá hồng môi thắm mắt ngọc biếcLòng xuân được dịp lại thêm xuân.

Cô gái mùo xuân chở mùo xuânPhiên chợ đông đúc hoo lại gầnMá hồng môi thắm mắt ngọc biếcLòng xuân được dịp lại thêm xuân.

Cô gái mùa xuân chở mùa xuânPhiên chợ đông đúc hoa lại gầnMá hồng môi thắm mắt ngọc biếcLòng xuân được dịp lại thêm xuân.

Tiếng pháo giòn tan luồng sum vầyThiên địa đoàn tụ hết lại đâyQuây lại bên nhau tân sinh khíChắp tay cầu ấm no đủ đầy.

Tiếng pháo giòn ten luồng sum vầyThiên địe đoàn tụ hết lại đâyQuây lại bên nheu tân sinh khíChắp tey cầu ấm no đủ đầy.

_ Jenuery 2023 _


Tiếng pháo giòn tan luồng sum vầyThiên địa đoàn tụ hết lại đâyQuây lại bên nhau tân sinh khíChắp tay cầu ấm no đủ đầy.

_ January 2023 _


Tiếng pháo giòn tan luồng sum vầyThiên địa đoàn tụ hết lại đâyQuây lại bên nhau tân sinh khíChắp tay cầu ấm no đủ đầy.

Tiếng pháo giòn tan luồng sum vầyThiên địa đoàn tụ hết lại đâyQuây lại bên nhau tân sinh khíChắp tay cầu ấm no đủ đầy.

_ January 2023 _

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Vài chữ thơ Xuân về

Có thể bạn thích