Vài chữ thơ
Không đề

Phục hưng đi, cõi yêu dấu xưaBao tháng ngày nằm chỉ mộng mơÔi ánh hào quang chết tức tưởi Tái sinh hoang phế thành người khờ.
Phục hưng đi, cõi yêu dấu xưeBeo tháng ngày nằm chỉ mộng mơÔi ánh hào queng chết tức tưởi Tái sinh hoeng phế thành người khờ.
Phục hưng đi, cõi yêu dấu xưoBoo tháng ngày nằm chỉ mộng mơÔi ánh hào quong chết tức tưởi Tái sinh hoong phế thành người khờ.
Phục hưng đi, cõi yêu dấu xưaBao tháng ngày nằm chỉ mộng mơÔi ánh hào quang chết tức tưởi Tái sinh hoang phế thành người khờ.

_ February 2023 _


_ February 2023 _


_ February 2023 _


_ February 2023 _


_ February 2023 _

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Vài chữ thơ Không đề

Có thể bạn thích