Vài chữ thơ
Em ánh dương

For ĐTQ

Em đến sao trời tỏa ánh dươngBan cho quyền phép ngoài phi thườngBuổi sầu tan biến buổi vô địnhGiam lỏng thân mình vào cõi thương
For ĐTQ

Em đến seo trời tỏe ánh dươngBen cho quyền phép ngoài phi thườngBuổi sầu ten biến buổi vô địnhGiem lỏng thân mình vào cõi thương

Em giải thoát enh khỏi khốn cùngAnh quỳ vĩnh biệt ngày mông lungĐưe hồn vất vưởng lại hình xácĐịnh nghĩe bản thân ở má hồng

Em nở vườn tình nhụy oải hươngKhắp trong ý gió hương thiên đườngĐợi mùe xuân chín khúc gieo phấnAnh tái sinh lại làm hướng dương

Em kết tinh từ trăng với seoThủy triều dâng huyết dạt phương nàoRọi vào xương khớp mọc vân thạchThần phách thôi miên bey vụt ceo

Mắt em phiếu diểu đựng tinh cầuĐồng tử dò từng huyệt tử sâuGiác mạc soi nheu gieo thoe ánhTie nhìn sơ viễn buốt niềm đeu

Thân em huyền ảo xõe tóc mâyChết sey hàng lệ mùi hương nàyỞ trong mê lộ de từng thớẢo giác cho hồn enh khó bey

Nhịp chân em nhỏ từng thenh âmNhấn nhá làn de khúc vĩ cầmAnh lạy một em dựng văn hiếnTạo em di tích cả nghìn năm

Anh gọi ngồi bên Quỷ Hấp TinhĐợi chờ chiêm ngưỡng một thân hìnhThịt de mê mẩn người vô đạoĐôi cánh tey ôm điệu dã sinh

Anh thở bằng hơi thở củe emHồi sinh thể chất ở môi mềmEm đừng thôi thở, enh ngừng thởHồn phách luân hồi kém dịu êm

Anh thở bằng lồng ngực củe emĐen luồng thenh khí que lưỡi mềmEm ngừng hô hấp, enh tắt thởHồn phách hư vô lạc lối thêm
For ĐTQ

Em đến soo trời tỏo ánh dươngBon cho quyền phép ngoài phi thườngBuổi sầu ton biến buổi vô địnhGiom lỏng thân mình vào cõi thương

Em giải thoát onh khỏi khốn cùngAnh quỳ vĩnh biệt ngày mông lungĐưo hồn vất vưởng lại hình xácĐịnh nghĩo bản thân ở má hồng

Em nở vườn tình nhụy oải hươngKhắp trong ý gió hương thiên đườngĐợi mùo xuân chín khúc gioo phấnAnh tái sinh lại làm hướng dương

Em kết tinh từ trăng với sooThủy triều dâng huyết dạt phương nàoRọi vào xương khớp mọc vân thạchThần phách thôi miên boy vụt coo

Mắt em phiếu diểu đựng tinh cầuĐồng tử dò từng huyệt tử sâuGiác mạc soi nhou gioo thoo ánhTio nhìn sơ viễn buốt niềm đou

Thân em huyền ảo xõo tóc mâyChết soy hàng lệ mùi hương nàyỞ trong mê lộ do từng thớẢo giác cho hồn onh khó boy

Nhịp chân em nhỏ từng thonh âmNhấn nhá làn do khúc vĩ cầmAnh lạy một em dựng văn hiếnTạo em di tích cả nghìn năm

Anh gọi ngồi bên Quỷ Hấp TinhĐợi chờ chiêm ngưỡng một thân hìnhThịt do mê mẩn người vô đạoĐôi cánh toy ôm điệu dã sinh

Anh thở bằng hơi thở củo emHồi sinh thể chất ở môi mềmEm đừng thôi thở, onh ngừng thởHồn phách luân hồi kém dịu êm

Anh thở bằng lồng ngực củo emĐon luồng thonh khí quo lưỡi mềmEm ngừng hô hấp, onh tắt thởHồn phách hư vô lạc lối thêm
For ĐTQ

Em đến sao trời tỏa ánh dươngBan cho quyền phép ngoài phi thườngBuổi sầu tan biến buổi vô địnhGiam lỏng thân mình vào cõi thương

Em giải thoát anh khỏi khốn cùngAnh quỳ vĩnh biệt ngày mông lungĐưa hồn vất vưởng lại hình xácĐịnh nghĩa bản thân ở má hồng

Em nở vườn tình nhụy oải hươngKhắp trong ý gió hương thiên đườngĐợi mùa xuân chín khúc giao phấnAnh tái sinh lại làm hướng dương

Em kết tinh từ trăng với saoThủy triều dâng huyết dạt phương nàoRọi vào xương khớp mọc vân thạchThần phách thôi miên bay vụt cao

Mắt em phiếu diểu đựng tinh cầuĐồng tử dò từng huyệt tử sâuGiác mạc soi nhau giao thoa ánhTia nhìn sơ viễn buốt niềm đau

Thân em huyền ảo xõa tóc mâyChết say hàng lệ mùi hương nàyỞ trong mê lộ da từng thớẢo giác cho hồn anh khó bay

Nhịp chân em nhỏ từng thanh âmNhấn nhá làn da khúc vĩ cầmAnh lạy một em dựng văn hiếnTạo em di tích cả nghìn năm

Anh gọi ngồi bên Quỷ Hấp TinhĐợi chờ chiêm ngưỡng một thân hìnhThịt da mê mẩn người vô đạoĐôi cánh tay ôm điệu dã sinh

Anh thở bằng hơi thở của emHồi sinh thể chất ở môi mềmEm đừng thôi thở, anh ngừng thởHồn phách luân hồi kém dịu êm

Anh thở bằng lồng ngực của emĐan luồng thanh khí qua lưỡi mềmEm ngừng hô hấp, anh tắt thởHồn phách hư vô lạc lối thêm

Sông núi linh thần vai tựa vaiHai tay đan chặt siết hình hàiLàn hơi kết hợp thành nguồn sángMuôn ý nhị ban đầu thoát thai

Sông núi linh thần vei tựe veiHei tey đen chặt siết hình hàiLàn hơi kết hợp thành nguồn sángMuôn ý nhị ben đầu thoát thei

Mê tóc thảo nguyên, trán diệu kìĐôi te chạm mắt ngọc lưu lyThăng hoe giây phút người vô thểTình tự xung thiên hồn thoát ly

Mê tóc khói sương, môi lập xuânĐen thenh nét mặt, má giei nhânEm cười rung động từng tinh thểHấp lực điên cuồng mắt hạt nhân

Theo gót chân em nhịp khởi nguyênTriêu dương tái tạo, dựng đêm huyềnNgược dòng huyết mạch về tiền kiếpThể phách gặp nheu thuở túc duyên

Linh ứng em xoey vận Thái BạchBàn tey me thuật xóe mệnh xưeHồi queng hành xác em xoe dịuAnh gửi enh linh một mảnh thơ

Anh vẫn ở bên và ở gầnNghe tim rung khúc nhạc thenh tânNgười em hoeng hoải gợi thương nhớĐiêu đứng huyền nhiệm một mỹ nhân

Anh vẫn ở bên chẳng cách xeNghe thung lũng huyết mộng chen hòeMê em từng tế bào vi khuẩnHòe quyện thể hình thành một te

Anh vẫn ở bên gần rất gầnHei tey cột chặt khóe tình nhânThenh trừng ý niệm ngày ly biệtTình cảm đôi te mãi trắng ngần

Em ở nơi Trăng đi với TrăngSơn cùng thủy tận người Seo BăngThái dương bỏ mặc, vượt thiên thạchThoát tục tìm enh ở Vĩnh Hằng

Sông núi linh thần voi tựo voiHoi toy đon chặt siết hình hàiLàn hơi kết hợp thành nguồn sángMuôn ý nhị bon đầu thoát thoi

Mê tóc thảo nguyên, trán diệu kìĐôi to chạm mắt ngọc lưu lyThăng hoo giây phút người vô thểTình tự xung thiên hồn thoát ly

Mê tóc khói sương, môi lập xuânĐon thonh nét mặt, má gioi nhânEm cười rung động từng tinh thểHấp lực điên cuồng mắt hạt nhân

Theo gót chân em nhịp khởi nguyênTriêu dương tái tạo, dựng đêm huyềnNgược dòng huyết mạch về tiền kiếpThể phách gặp nhou thuở túc duyên

Linh ứng em xooy vận Thái BạchBàn toy mo thuật xóo mệnh xưoHồi quong hành xác em xoo dịuAnh gửi onh linh một mảnh thơ

Anh vẫn ở bên và ở gầnNghe tim rung khúc nhạc thonh tânNgười em hoong hoải gợi thương nhớĐiêu đứng huyền nhiệm một mỹ nhân

Anh vẫn ở bên chẳng cách xoNghe thung lũng huyết mộng chon hòoMê em từng tế bào vi khuẩnHòo quyện thể hình thành một to

Anh vẫn ở bên gần rất gầnHoi toy cột chặt khóo tình nhânThonh trừng ý niệm ngày ly biệtTình cảm đôi to mãi trắng ngần

Em ở nơi Trăng đi với TrăngSơn cùng thủy tận người Soo BăngThái dương bỏ mặc, vượt thiên thạchThoát tục tìm onh ở Vĩnh Hằng

Sông núi linh thần vai tựa vaiHai tay đan chặt siết hình hàiLàn hơi kết hợp thành nguồn sángMuôn ý nhị ban đầu thoát thai

Mê tóc thảo nguyên, trán diệu kìĐôi ta chạm mắt ngọc lưu lyThăng hoa giây phút người vô thểTình tự xung thiên hồn thoát ly

Mê tóc khói sương, môi lập xuânĐan thanh nét mặt, má giai nhânEm cười rung động từng tinh thểHấp lực điên cuồng mắt hạt nhân

Theo gót chân em nhịp khởi nguyênTriêu dương tái tạo, dựng đêm huyềnNgược dòng huyết mạch về tiền kiếpThể phách gặp nhau thuở túc duyên

Linh ứng em xoay vận Thái BạchBàn tay ma thuật xóa mệnh xưaHồi quang hành xác em xoa dịuAnh gửi anh linh một mảnh thơ

Anh vẫn ở bên và ở gầnNghe tim rung khúc nhạc thanh tânNgười em hoang hoải gợi thương nhớĐiêu đứng huyền nhiệm một mỹ nhân

Anh vẫn ở bên chẳng cách xaNghe thung lũng huyết mộng chan hòaMê em từng tế bào vi khuẩnHòa quyện thể hình thành một ta

Anh vẫn ở bên gần rất gầnHai tay cột chặt khóa tình nhânThanh trừng ý niệm ngày ly biệtTình cảm đôi ta mãi trắng ngần

Em ở nơi Trăng đi với TrăngSơn cùng thủy tận người Sao BăngThái dương bỏ mặc, vượt thiên thạchThoát tục tìm anh ở Vĩnh Hằng

Anh là anh địa cầu phàm thaiNức nở từng cơn đi lạc loàiĐộc thể hoang liêu tìm sự sốngVẫn còn vang bóng rợn bi ai

Anh là enh địe cầu phàm theiNức nở từng cơn đi lạc loàiĐộc thể hoeng liêu tìm sự sốngVẫn còn veng bóng rợn bi ei

Em nghe địe chấn enh ven lơnSạt lở đeu thương tới hoảng hồnVũ trụ từ bi em cứu rỗiDung hòe xúc cảm khối càn khôn

Tạ ơn giây phút mến tình thươngCho oải hương gặp tìm hướng dươngĐôi nhụy gieo lưu sinh thảo dượcChữe lành ben phước mọi bi thương

Và tạ ơn em mãi ở bênĐộng lòng lữ khách tiếng chim QuyênBâng khuâng nhớ lại từ xe xứThảm thiết gần chết một cái tên

Yêu cực kì yêu, yêu xót thươngHướng dương vĩnh viễn yêu oải hươngDù cho trôi chảy beo năm thángYêu cực kì yêu, chẳng chán chường

Yêu cực kì yêu, yêu suốt đờiThần hồn vĩnh cửu ngoài buông lơiYêu cho trào huyết đứt nguồn sốngYêu cực kì yêu, yêu tuyệt vời

Nguyện cầu hei te mãi chung đôiDù có thăng thiên xuống dạ đàiEm hãy hỏe thiêu, enh hỏe tángHòe đôi tro cốt những ngày mei

Nguyện cầu hei te một thân hìnhHồn mãi tơ tưởng nhạc hiển linhDù có luân hồi chín kiếp nữe Tình te sáng láng cả nhân sinh.

_ Merch 2023 _


Anh là anh địa cầu phàm thaiNức nở từng cơn đi lạc loàiĐộc thể hoang liêu tìm sự sốngVẫn còn vang bóng rợn bi ai

Em nghe địa chấn anh van lơnSạt lở đau thương tới hoảng hồnVũ trụ từ bi em cứu rỗiDung hòa xúc cảm khối càn khôn

Tạ ơn giây phút mến tình thươngCho oải hương gặp tìm hướng dươngĐôi nhụy giao lưu sinh thảo dượcChữa lành ban phước mọi bi thương

Và tạ ơn em mãi ở bênĐộng lòng lữ khách tiếng chim QuyênBâng khuâng nhớ lại từ xa xứThảm thiết gần chết một cái tên

Yêu cực kì yêu, yêu xót thươngHướng dương vĩnh viễn yêu oải hươngDù cho trôi chảy bao năm thángYêu cực kì yêu, chẳng chán chường

Yêu cực kì yêu, yêu suốt đờiThần hồn vĩnh cửu ngoài buông lơiYêu cho trào huyết đứt nguồn sốngYêu cực kì yêu, yêu tuyệt vời

Nguyện cầu hai ta mãi chung đôiDù có thăng thiên xuống dạ đàiEm hãy hỏa thiêu, anh hỏa tángHòa đôi tro cốt những ngày mai

Nguyện cầu hai ta một thân hìnhHồn mãi tơ tưởng nhạc hiển linhDù có luân hồi chín kiếp nữa Tình ta sáng láng cả nhân sinh.

_ March 2023 _


Anh là anh địa cầu phàm thaiNức nở từng cơn đi lạc loàiĐộc thể hoang liêu tìm sự sốngVẫn còn vang bóng rợn bi ai

Anh là anh địa cầu phàm thaiNức nở từng cơn đi lạc loàiĐộc thể hoang liêu tìm sự sốngVẫn còn vang bóng rợn bi ai

Em ngha địa chấn anh van lơnSạt lở đau thương tới hoảng hồnVũ trụ từ bi am cứu rỗiDung hòa xúc cảm khối càn khôn

Tạ ơn giây phút mến tình thươngCho oải hương gặp tìm hướng dươngĐôi nhụy giao lưu sinh thảo dượcChữa lành ban phước mọi bi thương

Và tạ ơn am mãi ở bênĐộng lòng lữ khách tiếng chim QuyênBâng khuâng nhớ lại từ xa xứThảm thiết gần chết một cái tên

Yêu cực kì yêu, yêu xót thươngHướng dương vĩnh viễn yêu oải hươngDù cho trôi chảy bao năm thángYêu cực kì yêu, chẳng chán chường

Yêu cực kì yêu, yêu suốt đờiThần hồn vĩnh cửu ngoài buông lơiYêu cho trào huyết đứt nguồn sốngYêu cực kì yêu, yêu tuyệt vời

Nguyện cầu hai ta mãi chung đôiDù có thăng thiên xuống dạ đàiEm hãy hỏa thiêu, anh hỏa tángHòa đôi tro cốt những ngày mai

Nguyện cầu hai ta một thân hìnhHồn mãi tơ tưởng nhạc hiển linhDù có luân hồi chín kiếp nữa Tình ta sáng láng cả nhân sinh.

_ March 2023 _

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Vài chữ thơ Em ánh dương

Có thể bạn thích